Sustinere aitab Sul leida vastutustundliku ja jätkusuutliku äri kujundamisel inspiratsiooni, nõustab ning teeb vajadusel algusest lõpuni ära. Kujundame strateegilisi lahendusi ning oleme partneriks muutuste elluviimisel, et luua paremat äri ning tugevamat ühiskonda.

Sinu vajadused on unikaalsed - nii ka iga meie poolt pakutav lahendus. Selguse huvides jaotame aga oma tegevuse kolmeks:

STRATEEGIA JA JUHTIMISE
ALANE NÕUSTAMINE

Usume, et kestliku äritegevuse aluseks on tuleviku vajadusi arvestav strateegia, toimiv ärimudel ning oma mõju teadlik juhtimine.

Oleme partneriks Sinu äri võtmevaldkondade jätkusuutlikul ja vastutustundlikul juhtimisel. Aitame neist põhimõtetest lähtuvalt arendada ärimudelit, kujundada strateegiat, analüüsida hetkeseisu ja riske ning aidata sul näha täiendavaid võimalusi kasvuks. Seda kõike ühiskondlikus, personalijuhtimise ja töökeskkonna, keskkonnamõju, turukäitumise ja ärijuhtimise valdkondades.

Teenused:

 • Toodete, teenuste, tarneahela ja äritegevuse sotsiaalse- ja keskkonnaalase mõju analüüs
 • Riskide ja võimaluste analüüs
 • Hetkeolukorra auditid ja due diligence analüüsid
 • Jätkusuutliku ärimudeli analüüs ja kujundamine
 • Strateegiate, tegevusplaanide ja põhimõtete kujundamine, sh nii mõju juhtimisel tervikuna kui ka alamteemades
 • Juhtimissüsteemide, sertifikaatide ja märgiste taotlemise ning rakendamise nõustamine
 • Aruandluse arendus ja aruannete koostamine
 • ÜRO kestliku arengu eesmärkide kasutamine

 TOODETE JA TEENUSTE ARENDAMISE
ALANE NÕUSTAMINE

Jätkusuutliku ja vastutustundliku äri tuumaks on toodete ja teenuste mõju ümbritsevale. Usume, et konkurentsivõimelisuse ning kasvu tagavad kvaliteetsed tooted ja läbimõeldud teenused. 

Oleme oma kogemuste ja teadmistega teenusedisainist, ressursitõhususest ning tootearendusest abiks nii ühe teenuse disainimisel kui terve portfelli arendamisel. Me tahame, et Sinu teenused ning tooted saaksid innovaatilisemaks, kasutajasõbralikumaks ning seeläbi väärtuslikumaks.

Teenused:

 • Jätkusuutlikkuse kontseptsioonist ja vastutustundlikkusest lähtuv teenusedisain ja tootearendus
 • Ringmajanduse põhimõtete rakendamine tootearenduses
 • Ressursitõhususe nõustamine

 SUHETE KUJUNDAMINE

Usume, et ettevõtte elujõulisus algab alati inimestest. Nii hoitud ja rahulolevatest klientidest kui motiveeritud töötajatest. Hoolivast suhtest kogukonnaga ning läbipaistvast käitumisest rahastajate ja koostööpartneritega. See aga eeldab hästitoimivat sise- ning väliskommunikatsiooni ja töötajate väärtuspõhist motiveerimist. 

Oleme abiks huvigruppide kaardistamisel ning kaasamisel nii ettevõttes, kogukonnas kui ühiskonnas ning aitame luua mõjusat dialoogi nii sisse- kui väljapoole.

Teenused:

 • Huvigruppide kaardistamine ja kaasamine
 • Jätkusuutliku tööjõu planeerimine ning vastutustundliku personalipoliitika ja töökeskkonna kujundamine.
 • Tööandja brändi tugevdamine
 • Ühiskondlike projektide kujundamine ja juhtimine (strateegiline filantroopia, heategevus, sponsorlus)
 • Jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse sisemise ja välise sõnumiloome planeerimine ja elluviimine


* * * * * *

Tahad teada, millise täpse lahenduse pakuksime Sinu hetkeseisu ja vajadust silmas pidades? Kirjuta ja räägime lähemalt: marko@sustinere.ee