Filter posts

Case study: Nordeconi aastaaruanne ja ESG 

Ehituse peatvtuturu suurim tegija - Nordecon

Nordeconi aastaaruande ESG (environment-social-governance) osa koostamine ning arenduskohtade analüüs

Nordecon on Eesti üks suurimaid kodumaisel börsil noteeritud ehituskontserne, mis keskendub ehituse peatöövõtule ning projektijuhtimisele. Tegeletakse hoonete, teede, erinevate insenerlahenduste ja betoonkonstruktsioonide ehitusega, aga ka teehoolduse ning raske ehitustehnika rentimisega.
Nordeconi ning Sustinere koostöö algas 2016. aastal, kui üheskoos mõtestati lahti kontserni ühiskondliku vastutuse seisukohast olulised fookusteemad. Viimased viis aastat on Sustinere aidanud koostada läbipaistvaid majandusaasta aruandeid, mis järgivad rahvusvaheliselt tunnustatud GRI raporteerimise standardeid. Aastaaruannet aidati koostada ka sellel aastal.

Case study: Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemade ja strateegilise tegevusplaani loomine aastaks 2021-2023

Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemade ja strateegilise tegevusplaani loomine aastaks 2021-2023 

Ülemiste keskus on Eesti suurim ja populaarseim moe- ja meelelahutuskeskus. Ülemiste keskuse jaoks on oluline teadlikult juhtida oma tegevusest tulenevaid mõjusid ja käituda vastutustundlikult. Projekt „Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemad ja strateegiline tegevusplaan 2021-2023“ viidi ellu koos Ülemiste keskuse tegevtiimi ja huvigruppidega ajavahemikus sept 2020 - mai 2021. Projekti teine osa „Ülemiste keskuse vastutustundliku ettevõtluse juhtimisraamistik“ teostati nov-dets 2021.


Case study: Utilitase jätkusuutlikkuse ja ESG aastaaruande koostamine

Utilitas

Utilitase jätkusuutlikkuse ja ESG aastaaruande koostamine

Utilitas on Eesti energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitas on suurim taastuvenergia tootja Eestis. Sustinere on aidanud koostada Utilitase 2020. ja 2021. aasta tegevusaruandeid. See on olnud osa meie laiemast koostööst Utilitase jätkusuustlikkuse teemade eesmärgistamisel, keskkonnamõjude analüüsimisel ning läbipaistvuse suurendamisel.

                      Case study:                                            Nordic Milki                        jätkusuutlikkuse strateegia


Nordic Milki jätkusuutlikkuse strateegia 

  Nordic Milk on üks Eesti juhtivaid toidutööstusettevõtteid, kellele kuuluvad Farmi ja Tere piimatoodete ja Deary taimsete toodete brändid. Nordic Milk on Sustinerega varasemalt läbi viinud CO2 jalajälje hindamise ja jätkas nüüd koostööd tervikliku jätkusuutlikkuse strateegia koostamiseks.