Dace Helmane – Projektu vadītāja Latvijā (dace@sustinere.ee) 

Kā korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) vadītāja Dace jau gadiem izglīto Latvijas uzņēmumus par ilgtspējīgu attīstību un atbalsta tos ceļā uz ilgtspēja un atbildīga biznesa pārvaldības modeļa ieviešanu. Sustinere komandā viņa ir atbalstījusi uzņēmumus būtiskuma (materiality) analīzes procesā, ieinteresēto pušu dialoga veidošanā un ilgtspējas ziņošanas prasību izpildē.


Marko Siller – Dibinātājs un partneris (marko@sustinere.ee, +372 5621 2898)

Marko ir palīdzējis dažādiem uzņēmumiem iegūt stratēģisku skatījumu uz ilgtspēju - būtiskuma (materiality) analīze, mērķu noteikšana un stratēģijas izveidi. Viņš ir vadījis virkni semināru, apaļā galda diskusiju un komandas pasākumu ar mērķi izstrādāt risinājumus ilgtspējīgas rīcības plānam un stratēģijai. Tāpat viņš lieliski orientējas   ESG ziņošanas un komunikācijas jautājumos.

 

Maris Ojamuru – Dibinātāja un partnere (maris@sustinere.ee)

Maris ir atbalstījusi vairākus lielos uzņēmumus stratēģiskas ilgtspējas pieejas izstrādē, tostarp vadījusi ieinteresēto pušu iesaistes aktivitātes un būtiskuma analīzi. Viņas stiprās puses ir sociālie un sabiedrības aspekti, kā arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi.


Taavi Vaasma – Vides eksperts (taavi@sustinere.ee)

Taavi ir zinātnieks, ko apliecina doktora grāds vides zinātnē. Viņš spēj atbalstīt uzņēmumus, izmantojot zinātnē balstītu pieeju, lai novērtētu to ietekmi uz vidi, analizētu alternatīvus risinājumus uzlabojumiem un noteiktu virzienus labākai ietekmei uz vidi.


Hanna Soe – Vides eksperte (hanna@sustinere.ee)

Viena no Hannas kompetencēm ir kvalitatīva dzīves cikla analīze. Viņa lieliski izprot biznesa procesus un tiesību aktus, jo darbs Igaunijas Vides ministrijas padomnieces amatā, kā arī Igaunijas pastāvīgās pārstāvniecības ES komandā ir ļāvis iegūt padziļinātu izpratni par ilgtspējīgas vides attīstības jautājumiem, kā arī ES vides procesiem un likumdošanu.