Christof Uisk 
Vides eksperts

Kristofs ir vides eksperts ar pieredzi vides tehnoloģijās un inženierzinātnēs. Savās studijās viņš pievērsās ūdens un notekūdeņu tehnoloģijām.

Viņš galvenokārt koncentrējas uz starpnozaru analīzi par organizāciju un produktu oglekļa pēdas nospieduma aprēķiniem. Viņš ir bijis iesaistīts visdažādākos vides un klimata pārvaldības projektos, gan privātā, gan publiskā sektora klientiem.