Dace Helmane
Partnere un Sustinere līdzdibinātāja Latvijā
ESG un ilgtspējas eksperte

Dace vada un attīsta Sustinere Latvijas tirgū. Dace atbalsta Latvijas uzņēmumus būtiskuma izpētes īstenošanā un ietekmes pušu dialoga veidošanā, ESG stratēģiskajā plānošanā un nefinanšu ziņošanas prasību izpildē. Dace ir atbalstījusi dažādus Latvijas privātos, valsts un biržā kotētos uzņēmumus ESG un ilgtspējas jautājumos, kā arī vadījusi seminārus un mācības uzņēmumu augstākās vadības komandām un darbiniekiem.

Kopš 2011. gada viņa aktīvi izglīto uzņēmumus Latvijā un ārvalstīs par ilgtspējīgu attīstību un atbalsta tos ceļā uz ilgtspēju un atbildīgu biznesu.

Sustinere komandā Dace ir sniegusi uzņēmumiem atbalstu būtiskuma (materiality) analīzes procesā, ietekmes pušu dialoga veidošanā un ilgtspējas ziņošanas prasību izpildē.