Imre Banyasz
Vides eksperts


Imre Banyasz ir eksperts ar vairāk nekā 8 gadu pieredzi vides un klimata politikas veidošanā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Pēdējos piecus gadus Imre strādāja par padomnieku Igaunijas Klimata ministrijā, kur viņš bija vadošais eksperts klimata jautājumos augstu emisiju nozarēs, piemēram, enerģijas ražošana, rūpniecība un transports. Pirms tam Imre gandrīz 3 gadus strādāja Vides Birojā.

Uzņēmumā Sustinere Imre atbalsta komandu veicot klimata riska novērtējumus, nosakot zinātnē balstītos mērķus un klimata rīcības plānus, lai palīdzētu uzņēmumiem spert nākamo soli klimatrīcībā un kļūt ilgtspējīgākiem.

Imrem ir maģistra grādu ģeogrāfijā Kopenhāgenas Universitātē, kā arī piedalījās starptautiskos pētniecības projektos par klimata pārmaiņu pētniecību Arktikā.