Laura Viilup
ESG eksperte


Pēdējo 10 gadu laikā ilgtspējas jautājumi kļuvuši ļoti aktuāli. Labklājības ministrijā Laura nodarbojās ar darba un ģimenes dzīves saskaņošanas politiku, tajā skaitā strādājot ar ģimenei draudzīgiem darba devējiem. Tas nodrošināja pirmo kontaktu ar uzņēmumiem, kuri bija gatavi uzlabot darbinieku labklājību un attīstīt darba kultūras sociālās vērtības. Pēdējos piecos gados, strādājot Valdības birojā, galvenā uzmanība tika pievērsta ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDGs) un Igaunijas ilgtermiņa stratēģijas sagatavošanā. Laura veica novērtējumu dažādu valsts līmeņa nozaru politiku un ES struktūrfondu pasākumu ietekmi un integrāciju ar ilgtspēju.

Laura vēlas izmantot šo politikas veidošanas praktisko pieredzi biznesa vidē. Laura uzskata, ka izmaiņas ir iespējams ieviest, izmantojot ESG pārskatus, bet vēl svarīgāk ir tas, kādā veidā uzņēmums stratēģiski un praktiski īsteno un iedzīvina ilgtspējas vērtības.