Maris Ojamuru 
Dibinātāja un partnere

Eksperte ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi ESG un ilgtspējas jautājumos. Viņa nodrošina aģentūras ikdienas darbu un īsteno uzņēmuma Baltijas līmeņa stratēģisko plānošanu un pakalpojumu attīstību.
Darbā ar klientiem Maris galvenokārt atbild par stratēģiskā redzējuma izstrādi, kas saistīts ar ESG aspektu vadību (ESG politika, stratēģija un pārvaldība), kā arī konsultē publisko sektoru. Maris ir viena no digitālās platformas Greenspect attīstītājām.

Maris klientu vidū ir tādi uzņēmumi un organizācijas kā "LHV Banka", "Coop Banka", "Igaunijas Vides investīciju centrs", "Tele2", "Harju Elekter", "Elering", "Tallink Grupp" un daudzi citi.

Maris ir ieguvusi maģistra grādu (MBA) biznesa vadībā TallTech universitātē un ir pabeigusi studijas ilgtspējas vadības programmā Stokholmas Universitātē un Stokholmas Noturības centrā.