ÜRO liikmesriigid on leppinud kokku alates 2015. aastast kehtivates ühiskondliku arengu eesmärkides, mille poole ühiselt liigutakse - UN Sustainable Development Goals (ÜRO kestliku arengu eesmärgid). 17 eesmärgist mitmed puudutavad eelkõige ettevõtteid ning firmad üle maailma võtavad eesmärke abiks oma ühiskondliku mõju juhtimises ja kommunikatsioonis. Sustinere aitab seda teha Eesti ettevõtetel. Kuidas? Loe edasi.

Allpool:
Miks meie? | Lahendused | 1. samm tasuta | MaterjalidMiks meie?
Sustinere tugevus on ühiskondlike teemade tunnetamine äri kontekstis - see ongi meie fookus, eripära ja igapäev. Meie tiimi liikmed on üle 10 aasta tegelenud ettevõtetes nende aspektide kujundamise ja juhtimisega - ÜRO kestliku arengu eesmärgid on uus vorm samale sisule. 

Oleme liige Kestliku Arengu Koalitsioonis. Me suhtleme Riigikantselei ja Arengukoostöö Ümarlauaga, kes Eestis eesmärkide edendamist eest veavad. 

* * * * * * *

Lahendused
Aitame kestliku arengu eesmärkidega järgmistes etappides:

1. Idee, inspiratsioon ja arusaam
Aitame juhtidel ja meeskondadel mõista kestliku arengu eesmärkide konteksti ja ühiskondlikku tähtsust, iga eesmärgi täpsemat sisu ja seost ettevõtte tegevusega (riskid, võimalused). Viime läbi kaasavaid töötubasid ja inspiratsiooniseminare,  aga ka rahvusvahelist benchmark võrdlust teie sektori ettevõtetega. Sobib loenguna, meeskonna- või strateegiapäeva osana.

2. Prioriteedid ja fookus
Aitame 17 kestliku arengu eesmärgi ja nende ala-eesmärkide seast prioriseerida ettevõtte jaoks kõige olulisemad. Võtame arvesse teie põhitegevust, ambitsioone ja tugevusi, huvigruppide ootusi ja Eesti ettevõtete jaoks olulisi makrotrende. Kaasame töötajaid - see tagab omanikutunde edaspidi ja tugevdab sisekultuuri. Fookusteemade valik lähtub võit-võit olukorrast nii teie firma kui ühiskonna jaoks.

3. Arendustegevuste plaanimine

Mõtleme kaasa, kuidas siduda valitud fookusteemasid ettevõtte strateegia ja plaanidega. Koos teiega loome edumõõdikud, millest teile päriselt kasu on. Aitame plaanida reaalseid tegevusi, mida peaksite tegema fookusesse valitud kestliku arengu eesmärkidesse panustamiseks. Vajadusel aitame plaanitud tegevusi ka ellu viia, mõistagi selliseid, milles oleme tugevad.

4. Sisekommunikatsioon
Inimestele meeldib kui nende tööl on tähendus. Kestliku arengu eesmärkide ja ühiskondlike teemade teadvustamine ettevõtte tegevuses aitab sellele kaasa. Disainime ja viime ellu erinevaid sisekommunikatsiooni tegevusi - alates töötajate kaasamisest planeerimisfaasis kuni teadlikkust tõstvate aktsioonideni välja.

5. Väline kommunikatsioon ja aruandlus
Pakume ideid, nõustame ja viime ellu kommunikatsiooni kestliku arengu eesmärkide ümber: alates ettevõtte  seisukoha kujundamisest ja sõnastamisest kuni ühiskondlikesse projektidesse põimimiseni välja. Arendame ka eesmärkidel põhinevaid avalikke aruandeid jt teavitusmaterjale.


* * * * * * *
Materjalid

Mõned Eesti näited (kui tead veel, siis anna meile teada):
  • Telia - nad panustavad 17 eesmärgist kahte: „Tööstus, uuendus ja taristu” valdkonda (seotud otseselt põhitegevusega) ning soolise võrdõiguslikkuse tagamisse (sooviga värvata tehnoloogia valdkonda rohkem naisi) ning kutsuvad ka teisi kampaaniaga liituma.
  • Tallinn Music Week - alates 2017. aasta festivalist koondub grupp organisatsioone, ettevõtteid ja kõneisikuid eesmärgiga tutvustada kestliku arengu eesmärke ja teadvustada keskkonnasõbralikku tarbimist. #hoolin sõnumi tuules leitakse selleks erinevaid väljundeid.  
  • Tallinna Vesi - meie teada esimene ettevõte Eestis, kes on sidunud oma avalikus aastaaruandes kajastatud teemad kestliku arengu eesmärkidega.