Igal tootel või teenusel on oma elukaar ja keskkonnamõju. Sustinere aitab ettevõtetel leida ettevõtte toote või teenuse keskkonnamõju, koostades selleks toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD – Environmental Product Declaration) või olelusringi hindamise (LCA – Life Cycle Assessments). LCA hindab toote või teenuse keskkonnamõjusid kogu elutsükli jooksul (hällist hauani või hällist hällini). Selle käigus on võimalik mõjusid hinnata ligi kolmekümnes mõjukategoorias (nt osoonikihi kahanemine, eutrofeerumine, tahekete osakeste heitkogused, ioniseeriv kiirgus ja palju muud).

EPD on oma olemuselt samuti toote olelusringi hindamine, kuid selle verifitseerib sõltumatu kolmas osapool. EPD võib koostada kõikidele toodetele, kuid kõige enam tehakse EPD-d ehitusmaterjalidele. Ehitussektori jaoks on välja töötatud ka eraldi standardid (EN 15804, ISO 21930). EPD kehtib 5 aastat, kui ei tehta olulisi muudatusi tootmisprotsessis. Toote või teenuse elukaare mõju mõistmine LCA või EPD kaudu on süsinikuneutraalsuse saavutamiseks ülioluline.

LCA ja EPD tegemine võimaldab tootmisprotsesside optimeerimist ja väärtusahela jätkusuutlikkuse parendamist, annab konkurentsieelise, aitab kaasa turundamisel ja ekspordil ning mõjutab aina enam investeerimis- ja hankevalikute tegemist.

Mida Sustinere teeb?

  • Viime läbi LCA analüüsi ja verifitseerimisi ning koostame EPD-sid.
  • Aitame kaardistada toote või teenuse keskkonnamõju teada saamiseks kogu elutsükli sisendid (toormaterjal, elektri- ja soojusenergia, kütused jne) ja väljundid (jäätmed, heitgaasid ja -vesi jne) ning omistame neile konkreetsed mõjuväärtused.
  • Olelusringi hindamisel lähtume rahvusvahelistest standarditest ISO 14000 seerias ning Greenhouse Gas Protocol’i standardist ja juhistest, mis tagab hindamise usaldusväärsuse, sõltumatuse ja võrreldavuse.

Vaata organisatsiooni/ettevõtte keskkonnamõjude hindamist SIIT.