Sustinere ühendab kolme oma ala professionaali. Teame, et informatsioon ei tähenda veel teadmisi. Teadmiste ainsaks allikaks on laiapõhjalised kogemused ning aastatepikkune praktika.

Siit leiadki ülevaate Sustinere meeskonna liikmete poolt tehtud projektidest aruandluse, jätkusuutliku ettevõtluse, ühiskondliku osaluse ja kliendikogemuse valdkonnas.

* * * *


Aitasime Tele2 Eestil kujundada oma ühiskondliku osaluse fookusteemasid - analüüsida ja valida, millistes nende tegevuse mõjust tulenevates valdkondades aktiivsemat rolli võtta ja lahenduste loomisel eestvedaja rolli võtta. 

Ines Estrin (Tele2 Eesti turundusdirektor)
"Sustinere inimesed teavad, mida teevad ning teevad seda kirega. Kõik protsessi tegevused: abi sisekommunikatsioonil, küsimustike ja intervjuude ettevalmistus ja analüüs, töötoa läbi viimine on väga põhjalikult läbi mõeldud ja ette valmistatud ning pakkus rahuldust protsessit osa saanutele. Sustinere on väga tugev sihtgruppide kaasamise läbi mõtlemises ja ka teostamise - saime kõik huvigrupid kaasatud."
Aitasime Riia Lennujaamal tuvastada oma jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, kaasates selleks laia ringi väliseid huvigruppe. Ehitasime üles jätkusuutlikkuse aruande struktuuri ja mõõdikute süsteemi - sisendiks ettevõttele oma esimese jätkusuutlikkuse aruande koostamiseks.

Laura Karnīte (Riga International Airport, Head of Communication Unit)
"In evaluating our collaboration with Sustinere, I would like to praise/emphasize the professionalism, experience and responsiveness of the company's consultants in the preparation of the non-financial report structure, which included defining the stakeholders and clarifying their views. Sustinere has shown itself to be a trusted partner by performing its duties in an excellent manner, respecting all the terms and conditions of the contract. We recommend this company as a professional partner in achieving sustainability goals!"


Viisime Pro Kapital Grupile läbi jätkusuutlikkuse ja vastutustundliku juhtimise mõjukohtade ja fookusteemade analüüsi. Kaasasime selleks Eesti, Läti ja Leedu huvigruppe ja töötajaid. Kaardistasime kõigi kolme riigi olulisemad vastutustundliku ettevõtluse alased tegevused ja koostasime sellekohase sisu ettevõtte aastaaruandesse.

Angelika Annus (Pro Kapital Grupp, finantsjuht)
"Suur tänu Sustinere meeskonnale! Teiega suheldes ammutame inspiratsiooni ja kui toppama jääme, aitate meid tagasi rajale."
 
  


Aitasime Estanci meeskonnal mõtestada lahti "jätkusuutlikkuse" tähenduse nende missioonis. Kujundasime nende ühiskondliku vastutuse fookusteemad läbi ÜRO kestliku arengu eesmärkide. (2019)

Mihkel Tammo (Estanci tegevjuht)
"Juba esimesel kohtumisel Sustinerega tekkis hea klapp tänu hästi argumenteeritud ja laiadele teadmistele oma valdkonnast. See ajendas meid esimest ühist projekti üsna kiiresti algatama. Nüüd, kus see esimene koostöö on selja taha jäänud, võin õelda, et Sustinerel õnnestus mind veelgi üllatada ning ootusi ületada. Projekti tulemusel saime väga hea ja pikaajalise sisendi selleks, et juba ise jätkata tööd oma missiooniga ning et kujuneksime järjest vastutustundlikumaks ja jätkusuutlikumaks ettevõtteks."
Viisime Põhja-Eesti Regionaalhaiglale läbi ühiskondliku vastutuse ja jätkusuutlikkuse fookusteemade analüüsi - kaardistasime huvigruppide ja võtmetöötajate ootused, kujundasime GRI standardi kohaselt struktuuri aastaaruande jaoks. (2019)

Andra Migur (Põhja-Eesti Regionaalhaigla riskijuht)
"Sustinere tiim oli professionaalne, toetav ja selgelt meie vajadustest lähtuv. Imponeeris nende kiire reageerimine ja vahetu ning aus suhtlus. Kohe esmane kontakt oli sisukas ja meie jaoks konkreetseid lahendusi pakkuv. Välise ja kogenud partneri kasutamine on stressivabam - metoodika on juba läbi katsetatud ja valdavas osas toimiv."
Viisime läbi ÜRO kestliku arengu eesmärgide (Sustainable Development Goals, nn SDG) teemalise töötoa ning selle raames analüüsi ja arutelu RMK jaoks kõige olulisematest SDG-dest.

Kristi Parro (RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja)
"Meie ootused said igati täidetud - saime oma tiimiga töötoas SDG-de köögipoolega tuttavaks, oli meeldiv õhkkond, hea tempo ja jõudsime vähese ajaga väga palju. Olen nõus, et Sustinere panus oli igati professionaalne ja väärtuslik."
Aitasime arendada aastaaruande struktuuri ja indikaatorite valikut aastaaruande täiendamiseks ühiskondliku vastutuse alase infoga, toetasime aastaaruande sisu koostamist.Viisime läbi ühiskondliku vastutuse teemade juhtimise hetkeolukorra analüüsi Eleringis. Hindasime senist tegevust ja andsime soovitusi aspektide edasiseks juhtimiseks ja kommunikatsiooniks. (2018)
Aitasime Fontesel kaardistada nende ühiskondliku mõju ja vastutuse fookusteemad - kaasasime huvigruppe ja ettevõtte töötajaid, et mõelda läbi võimalused, kuidas teha vastutustundlikumaid juhtimisotsuseid ning anda suurem panus ühiskonna arengusse. (2018-2019)Aitasime Swedbankil kirjeldada nende ühiskondlikku mõju Eestis audiovisuaalse aastakokkuvõttena. (2018)Sustinere meeskond aitas värskendada ettevõtte 2016 aastaraamatu jätkusuutlikkuse osa sisu GRI G4 suuniste kohaselt - võtmeisikute intervjuud, materjalide analüüs. (2017)

2017 aastaraamatu koostamist toetasime ühiskondliku vastutuse osa mõõdikute uuendamisel - üleminek GRI standardile. (2017-2018) 

Toetasime Tallinki osalemist Eesti vastutustundliku ettevõtluse indeksis - kaardistasime hetkeolukorra teemade juhtimisest grupi ettevõtetest ja üksustes. (2018)

Koostasime Ekspress Grupi 2017 aastaaruande ühiskondliku vastutuse osa - aruande struktuuri täiendamine (sh lisateemade ja -mõõdikute valik), intervjuud grupi ettevõtetes sisu kogumiseks üle Baltikumi, tekstide kirjutamine. (2017-2018)

Pirje Raidma, (Ekspress Grupp AS, finantsjuht)
"Meie koostöö aastaaruande koostamisel sujus väga hästi. Sustinere tiimist oli väga palju kasu, et olemasolev hea tava ühte tervikusse koguda ja avalikult presenteerida. Üksi tehes oleks see olnud kordades raskem. On huvitav, et ettevõtte sees olime oma saavutuste osas tagashoidlikumad kui väljapoole rääkides. Just seetõttu tasub kaasata välist partnerit, kes teemat tundes aitab kõrvaltvaatajana vajaliku materjali kokku koguda ning näha unikaalsena seda, mis endal enam silma ei hakka."

Sustinere meeskond analüüsis ettevõtte jätkusuutliku ettevõtluse valdkonna hetkeolukorda, toetas vastutustundliku ettevõtluse indeksi täitmisel ning andis soovitused valdkonna edasiseks arendamiseks. (2017)

Argo Saul, (Nordic Houses KT OÜ tegevjuht):

"Sustinere tabas hästi ära meie ettevõtte ärivajaduse ning leidis meiega kiiresti ühise keele. Sustinere oli meie jaoks suunanäitaja, kes töötas eesmärgistatult algusest lõpuni ning tegi kõrvaltvaatajana väärt tähelepanekuid, mis andsid meile tugeva positiivse tõuke edasisteks tegevusteks".
Sustinere meeskond aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, töötas välja struktuuri ja mõõdikud teemade kajastamiseks aastaaruandes ning nõustas 2016. aasta aruande koostamisel ettevõttepoolset vastutajat. (2016-2017).

Harju Elektri 2017. aasta raporti loomisel kirjutasime GRI standardit järgides valmis ühiskondliku vastutuse osa - tekstid, mõõdikud, näited. (2017-2018)

Nõustasime Harju Elektrit GRI mõõdikute sujuvamaks kogumiseks tütarettevõtetest. (2018)
Koostasime Nordeconi 2017 aastaaruandesse ühiskondliku vastutuse osa sisu (GRI standardi järgi) - intervjuud kontserni ettevõtetes, tekstid ja mõõdikud. (2017-2018) 
Aitasime Coca-Cola HBC-l kaardistada nende ühiskondliku vastutuse fookusteemad Baltikumis ning alustada GRI standardi põhist avalikku raporteerimist. Kaasasime ettevõtte väliseid huvigruppe Eesti, Lätis ja Leedus, kaardistasime nende ootusi ja ekspertsoovitusi. Kujundasime GRI standardi põhjal jätkusuutlikkuse aruande struktuuri - ülesehitus, teemade ja indikaatorite valik. 

Koostasime BaltCapi 2017. aasta ESG aruande (Environmental, Social, Governance), mis kajastab 31 portfellifirma tegevust ja ühiskondlikku mõju. (2018)

Juhtisime ka BaltCapi vastutustundliku käitumise põhimõtete (The Code of Responsible Behaviour) koostamise protsessi. (2017)

Martin Kõdar, BaltCapi juhtivpartner:
"Sustinere tiimi liikmetega on meil olnud suurepärane pikaajaline koostöö. Tegu on vaieldamatult Baltikumi suurimate vastutustundliku ettevõtluse kogemustega inimestega."Sustinere meeskond aitas koostada sisu ühiskondlike, keskkonnaalaste, töökeskkonna ja ausa äritegevuse teemade kajastamiseks aastaaruandes. (2017).

Lilian Nõlvak, Baltika Grupi kommunikatsioonijuht:

"Sustinere aitas küsida kõige tähtsamaid küsimusi ja leida nendele vastused. Kõige väärtuslikumad küsimused olid aga need, millele vastamise osas veel pingutama peame. Suureks abiks olid ka Sustinere meeskonna põhjalikud teadmised rahvusvahelise moetööstuse toimimisest, paindlikkus ja suurepärased koostööoskused".
Viisime rahvusvahelise suurkorporatsiooni kahes Eesti üksuses juhtidele ja võtmeisikutele läbi eetika- ja käitumiskoodeksit puudutavate kaasuste arutelul põhinevad töötoad. (2017)