9.58 punkti 10 võimalikust
- kui tõenäoliselt soovitaksid meie kliendid Sustineret teistele tegijatele
(klientide tagasiside 2019-2021)


Sustinere ühendab oma ala professionaale. Me teame, et informatsioon ei tähenda veel teadmisi. Teadmiste ainsaks allikaks on laiapõhjalised kogemused ning aastatepikkune praktika.

Allpool leiad valiku Sustinere poolt tehtud töödest 2017-2021:Viisime läbi Agrone grupi ja selle ettevõtete kliimamõju analüüsi: kuue ettevõtte ja peakontori ning kolme toote (piim, muna, teravili) süsiniku jalajälgede hindamine ning neist tulenevate esmaste vähendamisvõimaluste kaardistamine.

Silver Kuus (Agrone, arendusjuht):
Leidsime Sustinere näol endale usaldusväärse partneri, kes aitas meil saada väga hea ülevaate Agrone grupi kliimamõjust. Õppisime koostööst, et Sustinere on oma töös professionaalne partner, kes kasutab rahvusvaheliselt tunnustatud teaduslike uuringute meetodeid ning lisaks olukorra fikseerimisele on nad võimelised ka andma konkreetseid soovitusi kliimamõjude vähendamiseks. Sümpaatne oli koostöö protsesside hea korraldus ning lõpptulemuse eeskujulik vormistus nii eesti kui inglise keeles.Töötame Foxwayga nende ESG ja jätkusuutlikkuse teemade arendamise üldise raamistiku loomisel, sh erinevad keskkonnamõju analüüsid, ESG mõõdikute ja aruandluse edendamine, jätkusuutliku tarneahela hindamise ja käitumiskoodeksi arendamine.
Oleme LHV-le toeks vastutustundliku tegevuse kujundamisel. Aitasime hinnata põhitegevuse olulisemaid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid mõjukohti ning luua selle põhjal LHV jätkusuutlikkuse seisukohta ning ESG strateegilist tegevuskava. Arvutasime LHV kontoritegevuse 2019. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguse ning tõime välja selle vähendamise võimalused. Aitasime Rohelise Kontori põhimõtete rakendamisel. Oleme nõustanud vastutustundliku tegevuse raporteerimise ja paljude muude põhitegevusega seotud teemadel. Varem oleme aidanud viia läbi LHV töötajate 2-päevast häkatoni, et leida praktilisi lahendusi ettevõtte jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse tegevuste arendamiseks.
Ragne Maasel (LHV, ESG juht):
"Sustinere roll LHV jätkusuutlikkuse teekonnal on olnud märgiline. Oleme oma ESG püüdlustes arenenud tänu nendele kiiremini ja struktureeritumalt, kui oleksime eales üksi suutnud. Julgen arvata, et Eestis on väga väheseid ettevõtteid, kellel on maailma tasemel ESG
alane kompetents kohe varnast võtta. Sustinere aga just seda pakkuda suudabki -  tead
liku, neutraalse, toetava, strateegilise ja hooliva partnerina."

Arvutasime Ekspress Meedia äritegevuse süsiniku jalajälje kogu väärtusahela üleselt - st alates väljaannete trükist kuni kojukande ja ajalehtede-ajakirjade eluea lõpuni välja. Seeläbi tegime soovitusi, kuidas ettevõttes kohapea ning tarneahela partnerite kaudu kliimamõju vähendada.

Argo Virkebau (Ekspress Meedia juhatuse esimees):
"Sustinere poolt tehtud Ekspress Meedia tegevuse kliimamõju kvantifitseerimine andis meile kasuliku sisendi äriarenduse tulevikuplaanideks. Lisaks jalajälje teada saamisele aitas see tõsta sel teemal töötajate ja olulisemate koostööpartnerite teadlikkust. Saame nüüd luua plaani, kuidas oma väärtusahelas koostöös partneritega jalajälge vähendada. Samuti aitavad analüüsi tulemused modelleerida ärimudeli muutuse mõju keskkonnale (digimeedia areng). Kasulik oli ka võrdlus rahvusvaheliste meediamajade kliimamõjuga."


Viisime läbi Nordic Milk (sh Tere ja Farmi brändid) 2020. aasta süsiniku jalajälje hindamise tootmisüksuste üleselt ning kaardistasime seeläbi esmased võimalused kliimamõju vähendamiseks.Aitasime kujundada Ülemiste Keskuse ühiskondliku vastutuse strateegilist raamistikku - prioriteetsed fookused, eesmärgid ja mõõdikud, tegevusuunad.Nõustasime Leedu riiklikku ja börsil noteeritud energiaettevõtet Igntis Group nende jätkusuutlikkuse aruandluse arendamisel GRI standardite kohaselt - viisime läbi esmase fookusteemade kaardistamise ning aitasime koostada 2020. aasta aruande sisu.
Analüüsisime Klaasimeistri keskkonnamõjusid kogu väärtusahela ulatuses, arvutasime ettevõtte kasvuhoonegaaside emissioonide koguse ning pakkusime välja tegevused oluliste keskkonnamõjude vähendamiseks.

Karla Agan (Klaasimeister, juhatuse liige ja tegevjuht)
"Saime väga põhjaliku ülevaate nii meie kui kogu meie sektori keskkonnamõjudest ning konkreetsed ettepanekud, kuidas neid vähendada. Soovitan Sustinere´t ettevõttele, kes soovib teha tõsise sissejuhatuse keskkonna teemades ning selles suunas end strateegiliselt arendada. Sustinere tiim valdab teemat!"Kujundasime Eleringi süsiniku jalajälje hindamise metoodika ning arvutasime ettevõtte 2019. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguse ning tõime välja selle vähendamise võimalused.

Riina Käi (Eleringi, finantsjuht)
"Palusime Sustinere abi kaardistamaks esmakordselt meie ettevõtte CO2 jalajälg, et saada aru, kus me hetkel oleme ning selle alusel panna paika tuleviku tegevuskava. Koostöö Sustinerega oli meeldiv ja professionaalne ning koostöös Sustinere ekspertide abiga saime hea ülevaate hetkeseisust erinevates kategooriates ja ka tähelepanekuid võimalike muutuste osas. Aitäh."
Aitasime Operailil kujundada ühiskondliku vastutuse strateegilise plaani oluliste keskkonnamõjude vähendamiseks, sotsiaalsete aspektide ja vastutustundliku juhtimispraktika arendamiseks.

Priit Raamat (AS Operail, kommunikatsioonijuht) 

"Sustinere meeskonna teadmised ja kogemused aitasid meil astuda olulise sammu vastutustundliku ettevõtluse teemade strateegilises juhtimises. Ettevõtte esimese aastaraamatu koostamine, hetkeolukorra kaardistamine ning tihe ja sisukas koostöö ühiskondliku vastutuse strateegia loomisel sujus laitmatult. Samuti saime koos läbi viia ettevõtte juhtidele strateegiapäeva, kus vastutustundlikkuse teemad erilise tähelepanu all olid.

Adekvaatne ajaplaneerimine, tähtaegadest kinnipidamine ning asjatundlikud soovitused

ja nõuanded on vaid mõned märksõnad, millega Sustinere meeskonda iseloomustada. Tänan koostöö eest!"

Kaardistasime Leedu ühe suurima eraomanduses oleva ärikontserni kolme äriliini (mööbli- ja tekstiilitootmine ning kinnisvara) keskkonna- ja sotsiaalse vastutuse hetkeseisu ning tegime soovitused arendustegevusteks. Analüüsisime Läti puitmööbli tootja tegevusahelast tulevat keskkonnamõju kohti ning arvutasime CO2 emissioonide koguse.

Juhtisime jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemade kaardistamise protsessi, aitasime arendada nende teemade raporteerimist - mõõdikud ja avaliku aruandluse ülesehitus. Aitasime Tele2 Eestil kujundada oma ühiskondliku osaluse fookusteemasid - analüüsida ja valida, millistes nende tegevuse mõjust tulenevates valdkondades aktiivsemat rolli võtta ja lahenduste loomisel eestvedaja rolli võtta. 

Ines Estrin (Tele2 Eesti turundusdirektor)
"Sustinere inimesed teavad, mida teevad ning teevad seda kirega. Kõik protsessi tegevused: abi sisekommunikatsioonil, küsimustike ja intervjuude ettevalmistus ja analüüs, töötoa läbi viimine on väga põhjalikult läbi mõeldud ja ette valmistatud ning pakkus rahuldust protsessit osa saanutele. Sustinere on väga tugev sihtgruppide kaasamise läbi mõtlemises ja ka teostamise - saime kõik huvigrupid kaasatud."


Viisime Läti riikliku kinnisvaraettevõtte VNI (“Valsts nekustamie īpašumi”) jaoks läbi oluliste jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse mõjukohtade ning Kestliku Arengu Eesmärkide (SDG) analüüsi, arendasime jätkusuutlikkuse raporteerimise raamistiku GRI standardite põhjal.

Renārs Griškevičs (Latvian State Real Estate / VNI, CEO)

"The right partners are important when starting non-financial reporting and fostering the sustainable development of a company. Sustinere demonstrated a professional attitude and knowledge throughout the service, but we especially value a genuine understanding and willingness to provide added value. The materials prepared by Sustinere were of high quality and in the future will be used in the development of various State real estate planning documents, not only in preparing the Sustainability Report."


Aitasime Riia Lennujaamal tuvastada oma jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad. Ehitasime üles jätkusuutlikkuse aruande struktuuri ja mõõdikute süsteemi - sisendiks ettevõttele oma esimese jätkusuutlikkuse aruande koostamiseks.

Laura Karnīte (Riga International Airport, Head of Communication Unit)
"In evaluating our collaboration with Sustinere, I would like to praise/emphasize the professionalism, experience and responsiveness of the company's consultants in the preparation of the non-financial report structure, which included defining the stakeholders and clarifying their views. Sustinere has shown itself to be a trusted partner by performing its duties in an excellent manner, respecting all the terms and conditions of the contract. We recommend this company as a professional partner in achieving sustainability goals!"

  


Aitasime Estanci meeskonnal mõtestada lahti "jätkusuutlikkuse" tähenduse nende missioonis. Kujundasime nende ühiskondliku vastutuse fookusteemad läbi ÜRO kestliku arengu eesmärkide. Juhtisime väärtustel põhineva eetikakoodeksi loomist ning selle tutvustavat üritust ettevõtte töötajatele.

Mihkel Tammo (Estanc, endine tegevjuht)
"Juba esimesel kohtumisel Sustinerega tekkis hea klapp tänu hästi argumenteeritud ja laiadele teadmistele oma valdkonnast. See ajendas meid esimest ühist projekti üsna kiiresti algatama. Nüüd, kus see esimene koostöö on selja taha jäänud, võin õelda, et Sustinerel õnnestus mind veelgi üllatada ning ootusi ületada. Projekti tulemusel saime väga hea ja pikaajalise sisendi selleks, et juba ise jätkata tööd oma missiooniga ning et kujuneksime järjest vastutustundlikumaks ja jätkusuutlikumaks ettevõtteks."Oleme nõustanud ja aidanud BaltCapi läbi aastate ESG teemadel: portfelliettevõtete vastutustundliku tegevuse kaardistamisel ja koondraporti koostamisel, ESG raamistike täiendamisel, keskkonnamõjude kaardistamisel ja vastutustundliku käitumise põhimõtete kujundamisel (The Code of Responsible Behaviour).

Martin Kõdar, BaltCapi juhtivpartner:
"Sustinere tiimi liikmetega on meil olnud suurepärane pikaajaline koostöö. Tegu on vaieldamatult Baltikumi suurimate vastutustundliku ettevõtluse kogemustega inimestega."
Viisime Põhja-Eesti Regionaalhaiglale läbi ühiskondliku vastutuse ja jätkusuutlikkuse fookusteemade analüüsi - kaardistasime huvigruppide ja võtmetöötajate ootused, kujundasime GRI standardi kohaselt struktuuri aastaaruande jaoks. Aitasime koostada aastaaruande sisu ja kujunduse.

Andra Migur (Põhja-Eesti Regionaalhaigla riskijuht)
"Sustinere tiim oli professionaalne, toetav ja selgelt meie vajadustest lähtuv. Imponeeris nende kiire reageerimine ja vahetu ning aus suhtlus. Kohe esmane kontakt oli sisukas ja meie jaoks konkreetseid lahendusi pakkuv. Välise ja kogenud partneri kasutamine on stressivabam - metoodika on juba läbi katsetatud ja valdavas osas toimiv."


Oleme aastate jooksul toetanud Tallinki erinevates tegevustest. Mitmel aastatel oleme nõustanud ja pakkunud lahendusi aastaraamatu arendamiseks GRI suuniste kohaselt, sh oleme erinevatel aastatel aidanud nii mõõdikute arenduse kui sisu koostamisega. Toetasime ka Tallinki osalemist Eesti vastutustundliku ettevõtluse indeksis - kaardistasime hetkeolukorra teemade juhtimisest grupi ettevõtetest ja üksustes.


Oleme koostanud Ekspress Grupi 2017-2019 aastaaruannete ühiskondliku vastutuse osa - pidevalt aruande struktuuri täiendades (sh teemade ja -mõõdikute valik), üle Baltikumi sisu kogunud ja kirjutanud.

Pirje Raidma, (Ekspress Grupp AS, endine finantsjuht)
"Meie koostöö aastaaruande koostamisel sujus väga hästi. Sustinere tiimist oli väga palju kasu, et olemasolev hea tava ühte tervikusse koguda ja avalikult presenteerida. Üksi tehes oleks see olnud kordades raskem. On huvitav, et ettevõtte sees olime oma saavutuste osas tagashoidlikumad kui väljapoole rääkides. Just seetõttu tasub kaasata välist partnerit, kes teemat tundes aitab kõrvaltvaatajana vajaliku materjali kokku koguda ning näha unikaalsena seda, mis endal enam silma ei hakka."
Oleme koostasime Nordeconi aastaaruannete ühiskondliku vastutuse osa sisu (GRI standardi järgi) mitmel järjestikusel aastal.

Mirjam Mikkin (Nordecon AS, kommunikatsioonijuht)
"Sustinerega koostöö on sujuv ja sisukas. Läbi mitme aasta oleme üheskoos meie põhjalikku aastaaruannet kokku pannud ning saanud selle protsessi käigus iga kord asjalikku tuge, millistele sammudele oleks otstarbekas keskenduda edasises tegevuses. Jätkusuutlikkuse ja vastutustundlikkusega tegelemine on protsess ja pidev areng, põnev on seda teed käia."Kahel aastal järjest oleme aidanud arendada aastaaruannet. 2020. aastal tegime lisaks struktuuri loomisele ja indikaatorite valikule ka aastaaruande sisu ja kujunduse. Meie panuse oluline osa oli ka ühiskondliku vastutuse fookusteemade määratlemine ja ÜRO kestliku arengu eesmärkidega sideme kujundamine.

Monika Lilles (Eesti Raudtee AS, kommunikatsioonijuht)
"Soovisime oma huvirühmadega aina enam avatud olla ja aruandluse vastutustundlikkuse kajastamisel uuele tasemele viia ning selles oli meile heaks partneriks Sustinere. Tänu nende kogemusele see meil ka õnnestus ning oleme palju head tagasisidet saanud 2019. aasta aruandlusele. Täname eduka koostöö eest!"

Sustinere meeskond aitas analüüsida ja kaardistada kontserni jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad. Oleme toetanud aastaaruande arendamist mitmel järjestikusel aastal (2016-2019 raportid) - töötanud välja struktuuri, arendanud mõõdikute valikut, toetanud andmete kogumist, koostanud raporti sisu.


Viisime Pro Kapital Grupile läbi jätkusuutlikkuse ja vastutustundliku juhtimise mõjukohtade ja fookusteemade analüüsi. Kaasasime selleks Eesti, Läti ja Leedu huvigruppe ja töötajaid. Kaardistasime kõigi kolme riigi olulisemad vastutustundliku ettevõtluse alased tegevused ja koostasime sellekohase sisu ettevõtte aastaaruandesse.

Angelika Annus (Pro Kapital Grupp, finantsjuht)
"Suur tänu Sustinere meeskonnale! Teiega suheldes ammutame inspiratsiooni ja kui toppama jääme, aitate meid tagasi rajale."


Viisime läbi ühiskondliku vastutuse teemade juhtimise hetkeolukorra analüüsi Eleringis. Hindasime senist tegevust ja andsime soovitusi aspektide edasiseks juhtimiseks ja kommunikatsiooniks. Kujundasime ja viisime läbi keskkonna- ja ühiskondliku vastutuse teemalise suvepäevade sisulise osa - teema avamine laval ning keskkonna-teemaline Eleringi põhine maastikumängu enam kui 100 töötajale.  


Aitasime Fontesel kaardistada nende ühiskondliku mõju ja vastutuse fookusteemad - kaasasime huvigruppe ja ettevõtte töötajaid, et mõelda läbi võimalused, kuidas teha vastutustundlikumaid juhtimisotsuseid ning anda suurem panus ühiskonna arengusse.Aitasime Swedbankil kirjeldada nende ühiskondlikku mõju Eestis audiovisuaalse aastakokkuvõttena. 
Sustinere meeskond analüüsis ettevõtte jätkusuutliku ettevõtluse valdkonna hetkeolukorda, toetas vastutustundliku ettevõtluse indeksi täitmisel ning andis soovitused valdkonna edasiseks arendamiseks.

Argo Saul, (Nordic Houses KT OÜ tegevjuht):

"Sustinere tabas hästi ära meie ettevõtte ärivajaduse ning leidis meiega kiiresti ühise keele. Sustinere oli meie jaoks suunanäitaja, kes töötas eesmärgistatult algusest lõpuni ning tegi kõrvaltvaatajana väärt tähelepanekuid, mis andsid meile tugeva positiivse tõuke edasisteks tegevusteks".


Aitasime Coca-Cola HBC-l kaardistada nende ühiskondliku vastutuse fookusteemad Baltikumis ning alustada GRI standardi põhist avalikku raporteerimist. Kaasasime ettevõtte väliseid huvigruppe Eesti, Lätis ja Leedus, kaardistasime nende ootusi ja ekspertsoovitusi. Kujundasime GRI standardi põhjal jätkusuutlikkuse aruande struktuuri - ülesehitus, teemade ja indikaatorite valik. 


Sustinere meeskond aitas koostada sisu ühiskondlike, keskkonnaalaste, töökeskkonna ja ausa äritegevuse teemade kajastamiseks aastaaruandes. 

Lilian Nõlvak (Baltika Grupi kommunikatsioonijuht):

"Sustinere aitas küsida kõige tähtsamaid küsimusi ja leida nendele vastused. Kõige väärtuslikumad küsimused olid aga need, millele vastamise osas veel pingutama peame. Suureks abiks olid ka Sustinere meeskonna põhjalikud teadmised rahvusvahelise moetööstuse toimimisest, paindlikkus ja suurepärased koostööoskused".Viisime rahvusvahelise suurkorporatsiooni kahes Eesti üksuses juhtidele ja võtmeisikutele läbi eetika- ja käitumiskoodeksit puudutavate kaasuste arutelul põhinevad töötoad.