Sustinere ühendab kuut oma ala professionaali. Teame, et informatsioon ei tähenda veel teadmisi. Teadmiste ainsaks allikaks on laiapõhjalised kogemused ning aastatepikkune praktika.

Siit leiadki ülevaate Sustinere meeskonna liikmete poolt tehtud projektidest aruandluse, jätkusuutliku ettevõtluse ning ühiskondliku osaluse valdkonnas. 

* * * *


Sustinere meeskond aitas värskendada ettevõtte aastaraamatu jätkusuutlikkuse osa sisu GRI G4 suuniste kohaselt - võtmeisikute intervjuud, materjalide analüüs. (2017)
Sustinere meeskond analüüsis ettevõtte jätkusuutliku ettevõtluse valdkonna hetkeolukorda, toetas vastutustundliku ettevõtluse indeksi täitmisel ning andis soovitused valdkonna edasiseks arendamiseks. (2017)

Argo Saul, (Nordic Houses KT OÜ tegevjuht):

"Sustinere tabas hästi ära meie ettevõtte ärivajaduse ning leidis meiega kiiresti ühise keele. Sustinere oli meie jaoks suunanäitaja, kes töötas eesmärgistatult algusest lõpuni ning tegi kõrvaltvaatajana väärt tähelepanekuid, mis andsid meile tugeva positiivse tõuke edasisteks tegevusteks".Sustinere meeskond aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, töötas välja struktuuri ja mõõdikud teemade kajastamiseks aastaaruandes ning nõustas aruande koostamisel ettevõttepoolset vastutajat. (2016-2017).

Sustinere meeskond aitas koostada sisu ühiskondlike, keskkonnaalaste, töökeskkonna ja ausa äritegevuse teemade kajastamiseks aastaaruandes. (2017).

Lilian Nõlvak, Baltika Grupi kommunikatsioonijuht:

"Sustinere aitas küsida kõige tähtsamaid küsimusi ja leida nendele vastused. Kõige väärtuslikumad küsimused olid aga need, millele vastamise osas veel pingutama peame. Suureks abiks olid ka Sustinere meeskonna põhjalikud teadmised rahvusvahelise moetööstuse toimimisest, paindlikkus ja suurepärased koostööoskused".

* * * *


Meie meeskonnaliikmed on varasemalt juhtinud järgmisi projekte:


Marko Siller aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, töötas välja struktuuri ja mõõdikud teemade kajastamiseks aastaaruandes ning nõustas aruande koostamisel ettevõttepoolset vastutajat. (2016-2017).

Markus Vihma juhtis aastaaruande tegevusaruande koostamist GRI G4 suuniste kohaselt, sh kogudes ja koostades sisu töötajate, looduskeskkonna, kogukonna ja turukäitumise mõjude ja tegevuste kohta. (2016).


Marko Siller aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, sh juhtides võtmeisikute töötuba. (2016).

Andrus Ossip, Eesti Liinirongide juhatuse esimees:
"Kõik teemad ja kogu programm olid meile väga vajalikud. Enim kasu oli jätkusuutlikkuse teema põhjalikust käsitlemisest, saime tugeva teoreetilise baasi. Marko  julgustas meid eelkõige küsima ning avatult rääkima ja arutama nendel teemadel, saamaks aru, mis oleks just meie puhul see õige ja hea. Soovitan sama kõigile ettevõtetele, kes soovivad sügavamalt mõista või juba tähtsustavad enda jaoks olemaks jätkusuutlik ja vastutustundlik ettevõte".


Marko Siller aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, sh juhtides võtmeisikute töötuba. (2016).

Kalle Kukk, Eleringi strateegiajuht: "Koostöö Markoga andis uue, senisest palju laiema vaate jätkusuutlikule/vastutustundlikule ettevõtlusele, tekitades meie ettevõttes ka omajagu sisemisi diskussioone".


Marko Siller juhtis kolme keskkonnaalase ja sotsiaalse due diligence-i läbiviimist tootmise, meditsiiniteenuste ja jäätmekäitluse ettevõtetes EBRD nõuete kohaselt. (2015-2016).

Martin Kõdar, BaltCapi juhtivpartner:

"Marko oli valmis meie vajadusele kiirelt reageerima ja tegutses kitsas ajaraamis nii, et saime teda täielikult usaldada. Saime lõpptulemusena hinnangu ja kindlustunde meie jaoks olulistes küsimustes, mida olime palunud, võib-olla isegi põhjalikumalt, kui ootasime. Ta kombineeris ühtseks tervikuks meie poolt seatud rahvusvaheliste nõuete järgimise ning enda kohaliku seadusandluse ja olukorra tundmise. Julgen soovitada partneriks Markot, suurima kogemusega CSR/vastutustundliku ettevõtluse spetsialisti Eestis,  kui soovite tuvastada riske ja leida kasvuvõimalusi äri puudutavates töökeskkonna, ühiskondlikes- ja keskkonnateemades".


Markus Vihma juhtis aastaaruande tegevusaruande koostamist GRI suuniste kohaselt, sh kogudes ja koostades sisu töötajate, looduskeskkonna, kogukonna ja turukäitumise mõjude ja tegevuste kohta. (2015).


Marko Siller aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemasid (sh veebiküsimustiku ettevalmistus ja analüüs, huvigruppide fookusgrupi läbiviimine), valmistas ette töövahendid juhtkonna töötoa jaoks ning nõustas jätkusuutlikkuse aruande ja mõõdikute süsteemi arendamist GRI G4 suuniste kohaselt. (2015).

Luulea Lääne, Tallinki Grupi kommunikatsioonidirektor 2006-2017:
"Marko näol oli meile ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande kaasajastamisprotsessis ja GRI standardile üleviimisel palju abi. Tema kompetents ja ka järjepidevus vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas on igati tugevad ning koostöö sujuv".

Marko Siller viis läbi valdkonnajuhtide töötoa ja personaalse nõustamisprogrammi ühiskondliku vastutuse teemat koordineerivale töötajale. (2015).


Marko Siller nõustas 80 osalejaga huvigruppide ootuste kaardistamise foorumi ettevalmistamist ja tegi avaettekande, viis läbi huvigruppide ootuste analüüsi ning juhtis ettevõtte jätkusuutlikkuse aastaaruande struktuuri ja mõõdikute süsteemi arendamist GRI G4 suuniste kohaselt. (2015).


Marko Siller tegi võrdlusanalüüsi põhjal ettepanekuid jätkusuutlikkuse teemade ja mõõdikute kajastamiseks ettevõtte tegevusaruandes. (2015).


Marko Siller tutvustas jätkusuutliku ettevõtluse olemust, globaalseid trende ja arenguid ettevõtte Baltikumi tasandi meeskonnapäevadel. (2015).

Heigo Kaldra, Manpoweri Baltikumi tegevjuht
"Marko on pühendunud noor tegija, kelle sisemine jõud aitab saavutada häid tulemusi. Ettevõtete jätkusuutlikkuse teemale keskendumine annab talle minu meelest suurepärase platvormi ärisektori tuleviku väljakutsetega tegelemisel. Lisaks on ta hea suhtleja ning tulemustele orienteeritud".

Maris Ojamuru viis Ericsson Eesti võtmetöötajatele läbi töötoa huvigruppide kaardistamise, kaasamise ja ootuste analüüsimise teemal. (2014).