Millest mõelda ja arutada arvamusfestivalil? (3/3)

Blogi

Comment
Juba paari päeva pärast (11-12.08) toimub Paides Arvamusfestival. Viies aasta. Alati on arvamusliidrite ja osalejate aruteludes olnud kohta ka ärisektori ühiskondliku rolli, keskkonnamõju, tööjõu ja kaasava juhtimise teemadele. Kava on tihe ja lööb silme eest kirjuks. Soovitame 3x5 arutelu, millel silma peal hoida juhul kui oled huvitatud ettevõtete positiivsest mõjust ja panusest Eesti elule.
3/3 - oma soovituste viimases osas pakume välja viis arutelu Eesti ettevõtete ees seisvate tööjõu väljakutsetega seotud teemadel (vaata ka 1/3 postitust ettevõtete laiema ühiskondliku rolli teemalistest aruteludest ja 2/3 postitust energia- ja keskkonnamõju teemalistest aruteludest):

1. Uus töö, uued reeglid?
(reedel 11.08, kl 12.00-13.30, tööõnne alal)


Tarkade valikute tegemisest ajal, mil tööturg on üha enam vabakutseliste, projektipõhiste, kaugtöötavate töövormide pooldajate ja robotite päralt -  Gea Kangilaski (Eesti Ametiühingute Keskliit), Raul Aron (Tööandjate Keskliit), Märt Masso (Praxis), Johanna Vallistu (Arenguseire Keskus).

2. Välistööjõu kaasamine Eestis: mis on tehtud ja mida on veel vaja teha?
(reedel 11.08, kl 16.00-17.30, tööõnne alal)

Eesti majanduse ühe suurima probleemi - kvalifitseeritud tööjõu puuduse - lahendamine sõltub paljuski välistööjõu kaasamisest, mis omakorda eeldab migratsioonipoliitika, sihtkoha turunduse ning tolerantse ja sobiva elu- ja töökeskkonna loomise koostoimet -  Killu Vantsi (Siseministeerium), Margus Nõlvak (Mainor Ülemiste juht), Rain Johanson (Saku Metall Allhanke Tehase juht) ja Tiit Tammaru (Tartu Ülikool).  

3. Värbamine teisest kultuuriruumist - kus on paindlikkuse piir?
(reedel 11.08, kl 15.30-17.00, hariduse alal)

Kui palju peaks igapäevaküsimustes arvestama kultuuriliste eripäradega, sh olukorras, kus tahame meelitada Eesti ettevõtlusesse panustama talente maailma eri nurkadest - ka ettevõtted oma tavades, reeglites ja olustikus (nt riietumisnõuded, palveruumid vms) -  Elina Tasa (Crystalsoli personalijuht), Tiia Vihand (TTÜ õppeosakonna juhataja), üks välistudeng ning Kaidi-Kerli Kärner (SA Archimedes).

4. Diversity in the Estonian workplace and society: the good, the bad and the ugly (inglise keeles)
(laup'eval 12.08, kl 11.30-13.00, hariduse alal)


Ilma "esinejateta" arutelu sellest, millised on multukultuursete töökohtade kasud ja tänased väljakutsed ning mida see kõik ühiskonnale laiemalt tähendab.

5. Kuidas töö on muutnud inimest ja inimene muudab tööd?
(reedel 11.08, kl 14.00-15.30, kaasava ühiskonna alal)


Tehnoloogia areng ja ettevõtluse automatiseerimine muudavad töö sisu, õppimist, hariduse vajadusi ja elukestva õppe tähtsust - mida tähendab töötajate ja tööandjatele? -  Tõnu Mertsina (Swedbanki peaökonomist), Maaja Vadi (Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise professor), Andres Laan (neurobioloog ja kollektiivse intelligentsuse uurija) ja Ülle Matt (Swedbanki personalijuht).

- - -

Arvamusfestivalil näeme!

(foto: arvamusfestival.ee)

Add a comment

Email again: