Euroopa Liit on võtnud ambitsioonika suuna kliimaneutraalsuse ning kestliku majandusarengu suunas, eelkõige ELi roheleppe näol, millele on lisandumas konkreetseid nõuded ja meetmed aruandluse ning jätkusuutlikkuse mõjude juhtimiseks. Peamiselt puudutavad muutuvad regulatsioonid suurettevõtteid ning finantssektorit kuid pakuvad mitmeid võimalusi ka teistele ettevõtetele. Regulatsioonidest lähtumine tagab ärimudeli vastupidavuse muutuvas keskkonnas. Partnerite ja teiste huvigruppide ootused ja tingimused koostööks sõltuvad aina enam regulatsioonidest tulenevatest nõuetest. Kooskõla regulatsioonidega on oluline osa riski- ning mõjujuhtimisest, aidates vältida nii finants- kui ka mainekahju ning tagab ligipääsu rohelistele laenudele.

Mida Sustinere teeb?
  • Aitame ettevõtetel orienteeruda muutuval regulatsioonide maastikul ning toetame ESG strateegia ning aruannete loomet viisil, mis oleks kooskõlas ELi kestlikkuse regulatsioonide nõuetega.

Peamised regulatsioonid, millele keskendume on:
  • Kestliku majandustegevuse taksonoomia
  • Finantsosaliste kestlikkuse teabe avaldamise määrus (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)
  • Kestlikkuse aruandluse direktiiv (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) – loomisel
  • Jätkusuutlikkuse hoolsuskohustuse direktiiv (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) - loomisel
  • jt Euroopa roheleppe alla kuuluvad strateegiad ning pakett „Eesmärk 55“ (Fit for 55) algatused ning regulatsioonid