ELi kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD) ja selle Euroopa jätkusuutlikkuse aruandlusstandardid (ESRS) loovad aruandluspraktikale uue ootuse – senisest täpsem, strateegilisem, võrreldavam. Kui olete varem ESG ja jätkusuutlikkuse aruande avaldanud (sealhulgas nt GRI standardi kohaselt), on teil ilmselt vaja teada, mis on ESRSi standardite nõuetega võrreldes puudu.

ESRSi standardid sisaldavad ligikaudu 1000 avalikustamisnõuet ja isegi kui pooled neist on teie jaoks asjakohased, on lünkade ja puuduva teabe kohta selge ülevaate saamine suur töö. Oma värske pilguga saame aidata teil sellist gap-analüüsi analüüsi läbi viia ja määratleda arenguvajadused.

Mida me teeme?
 • Teie viimase ESG ja jätkusuutlikkuse aruande (aastaaruande) arenguvajaduste analüüs, sh
  • otsustame, millised ESRSi standardid on asjakohased (ideaalis põhineb ESG topeltolulisuse hindamisel või kui seda tehtud pole, siis teemade ulatuses, mida on käsitletud teie viimases aruandes);
  • iga asjakohase ESRSi avalikustamisnõuede hindamine nö valgusfoori meetodil ("kaetud"; osaline"; "kajastamata");
  • arenguvajaduste esiletõstmine ja selgitamine;
  • kokkuvõtliku tabeli esitamine kõigi tuvastatud puuduste ja arenguvajadustega.
 • Gap-analüüs aruandest laiemalt, st tuginedes teie muudele olemasolevatele materjalidele/dokumentidele ning tegelikule juhtimisviisile (vestlused juhtidega), st tegevustele, protsessidele või andmetele, mida aruanne ei hõlma, kuid on tegelikkuses paigas. 
 • Teekaardi (roadmap) loomine peamiste arenguvajadustega ESG ja jätkusuutlikkuse juhtimises, st põhielementide nimekiri, mida peaksite parandama või paika panema CSRD/ESRS nõuete täielikuks täitmiseks. 
Lae alla: millega saame Sinu ettevõtet ESG raporteerimisel ja double materiality hindamisel aidata

Võtke meiega ühendust ja küsige lisa: marko@sustinere.ee, +372 5621 2898