Aruanne on oluline ühenduslüli ettevõtte ja investori vahel ning selle sisu loob väärtust ka teistele huvigruppidele. See toob kaasa parema tööandja brändi, investorsuhted, konkurentsieelise, nõetele vastavuse jne. Jätkusuutlikkuse aruanne on avalik väljund, mis näitab ettevõtte hetkeseisu, eesmärke, tegevusi ja ESG teemade juhtimise taset. Meie eesmärk on aidata koostada ettevõttele jätkusuutlikkuse aruandeid ja toetada sellega seonduvaid protsesse. Lähtume sellest, et kliendile valmiv aruanne saaks sisukas, kvaliteetne ning läbipaistev.

Mida Sustinere teeb?
  • Aruande struktuuri ja sisu loomine, koos oluliste punktide ja indikaatoritega.
  • Kaardistame ettevõtte jaoks olulisemad teemad ja mõjukohad.
  • Kaasame huvigruppe ja kaardistame nende ootuseid, (töötoad, küsitlused, sektori põhine ülevaade), intervjuud võtmeisikutega.
  • Vajalike andmete kogumine ja kajastamine, mis on olulised aruande koostamiseks (ESG andmete kogumissüsteem).
  • ÜRO jätkusuutlikku arengu eesmärkide sidumine aruandes.
  • Kasutame ja aitame juurutada ettevõttel üldtunnustatud raporteerimisstandardeid (GRI, SASB, Nasdaq ESG guide, TCFD).
  • Loome raporteerimist puudutavate regulatsioonide kohta ülevaated ning aitame neid kohaldada (CSRD, EU Taxonomy).
Lae alla: millega saame Sinu ettevõtet ESG raporteerimisel ja double materiality hindamisel aidata

- - - - - -

Alates 2017. aastast oleme analüüsinud igal aastal ka Eesti suurima mõjuga ettevõttete aruandlust ESG ja jätkusuutlikkuse teemadel. 
Vaata tulemusi SIIT.