Greenspect on kliimamõju hindamise ja juhtimise platvorm, mis aitab mõõta, eesmärgistada ja tõendada  süsiniku jalajälge ning leida lahendusi kliimamõju vähendamiseks Sinu toote või teenuse tarneahelas. 

Mida saad teha Greenspectiga?


Selgitada välja oma vajadused

Aitame paika panna õige protsessi ja sobiva metoodika kliimamõjude hindamiseksSuuname asjakohaste allikate juurde ja anname Sulle tagasisidet.

Arvutada oma kliimamõju

Tarbimisandmete põhjal arvutab platvorm välja Sinu ettevõtte süsiniku jalajälje Eesti-põhiste eriheitetegurite järgi.

Luua detailse tulemusraporti

Tõendatud tulemusraport, mis on loodud Eesti-põhiste eriheitetegurite järgi. Raport sisaldab sektoripõhiseid võrdlusandmeid.

Juhtida oma kliimamõju

Greenspect annab soovitused heite vähendamiseks ja juhiseid eesmärgistamiseks ning võimaldab võrrelda kliimamõju andmeid aastate lõikes.Mis on kasu kliimamõju ehk süsiniku jalajälje vähendamisest?

    Riskide maandamine

Aktiivne kliimamõju juhtimine aitab paremini tuvastada, mõista ja leevendada ressursipuudusest või seadusandlikest muudatustest tulenevaid ärilisi riske. 


Kulude kokkuhoid

Kliimamõju juhtimine hõlmab tõhusamat energia ja resursside kasutamist ja kestliku tarneahela kujundamist. Nende sammudega suureneb tõhusus igapäevastes tegevustes ja toimub kulude vähenemine.


Konkurentsivõime suurenemine

Greenspect aitab eesmärgistada ja juhtida pikaajalist kestlikkust: kohanduda muutuvate keskkonnatingimustega, mitmekesistada ressursse, valida energiaallikaid ja juurutada keskkonnahoidlikke tootmisprotsesse. Oled sammu võrra ees konkurentidest, kes sellega ei tegele. 


Maine kujundus ja brändi väärtuse kasv
Kliimamõju juhtimine tugevdab Sinu ettevõtte mainet ja usaldusväärsust klientide seas ning aitab tõsta esile Sinu pingutusi kestlikkuse teekonnal.


Kooskõla regulatsioonidega 
CSRD ehk äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv, nagu ka paljud rahastajad, nõuavad muu hulgas kliimamõju raporteerimist. Greenspecti lahendus aitab nendele nõuetele vastata.

Kestlikkusaruandluse direktiivi kohaldumine:

  • 2024. a kohta: üle 500 töötajaga börsiettevõtted
  • 2025. a kohta: suured ettevõtted, kellel on täidetud kaks kolmest tingimusest: 250 töötajat, >50mln € tulu, >25mln € varasid
  • 2026. a kohta: börsi VKEd -> neil on aga võimalus kaks aastat edasi lükata  PAKETID

  PAKETT 1 "Algus"
  • Mõjuala 1 ja 2 heite tõendatud analüüsis. 
  • Kellele? Sobib esimeseks sammuks töötleva tööstuse, transpordi ja logistika, ehituse ja kinnisvara, tervishoiu, kaubanduse või muu valdkonna ettevõttele (v.a. põllumajandus ja mäetööstus).
  • 1280 € aastas

  PAKETT 2 "Kontor"
  • Kliimamõju tõendatud arvutus mõjualas 1-3.
  • Kellele? IT-, õigus-, finants- või muud professionaalset teenust pakkuvale ja teenusmajanduse ettevõttele ning avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse asutusele.
  • 1980 € aastas 

  PAKETT 3 "Kinnisvara "
  • Spetsiaalselt kinnisvara haldamisega tegeleva ettevõtte mõjuala 1-3 kliimamõju hindamiseks 
  • Kellele? Kinnisvarahaldusega tegelevale ettevõttele.
  • Kontor ja üks hallatav hoone 2500 € aastas. Iga järgnev hoone 750 €. Alates viiendast hoonest lepime hinna vastava projekti iseloomule. 

  PAKETT 4 "Rätseplahendus"
  • Kliimamõju hindamine mõjualades 1-3 arvestades Sinu ettevõtte eripärasid.
  • Kellele? Neile, kellele teised paketid jäävad väheseks või kellel on spetsiifilisemaid soove, olgu selleks detailsem mõjuala 3 arvutus, eraldi tulemused laiali asuvatele üksustele või muu soov.
  •  Hind sõltub teenuse mahust.

  Klientide tagasiside

  "Soovisime hinnata meie keskkonnamõju, et võtta vastutus ettevõtte heitkoguste eest. Tunnistades, et Pariisi kliimakokkuleppeeesmärkide saavutamine nõuab isiklikku vastutust ja tegevust, asusime sellele teekonnale koos Sustinerega.

  Meie kogemus Greenspectiga oli väga positiivne ja soovitame kõigil organisatsioonidel oma keskkonnamõju mõõta. Ainult ühisepingutuse abil saavutame 2050. aastaks kliimaneutraalsuse"

  Kristel Raidla-Talur

  Juhatuse liige ja partner / COBALT ESTONIA


  “Greenspect on mugav platvorm, mille abil oli lihtne arvutada oma kontori süsiniku jalajälge. Tulemused on väga detailsed jaannavad põhjaliku ülevaate hetkeseisust. Andmete korrektsuses ja tulemuste selgitamisel olid Greenspecti keskkonnaeksperdidväga suureks abiks”

  Stiina Vard
  Saku Vallavalitsuse keskkonnaspetsialis


   Vaata täpsemat infot Greenspecti lehelt