Tihti asuvad ettevõtte olulisimad keskkonna ja sotsiaalse mõju tulipunktid tema väärtusahelas. Juhtimaks väärtusahelast tulenevaid riske ning viimaks ESG juhtimist vastavusse EL kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) nõuetega, aitame sul kaardistada kui hästi juhivad tarnijad Sinu ettevõtte jaoks olulisi ESG teemasid. Selleks loome sinu ettevõtte jaoks kohandatud online-küsimustiku. 

Kellele vajalik?
  • Suurettevõttele, kes saab teenuse abil vajalikud andmed EL kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) või muude raamistikega (nt GRI, CDP, VSME) kooskõlas ESG aruandesse
  • Ettevõttele, kes soovib vabatahtlikult juhtida oma väärtusahela ESG mõjusid
  • Ettevõttele, keda motiveerib oluline sidusrühm (klient, pank vms) väärtusahela ESG mõju hindama 

Sinu kasud 

Terviklik ESG andmete ülevaade aruandluseks 
Saate tarnijatelt koguda mugavalt vajalikke andmeid kooskõlas ELi kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) või muude raamistikega aruandluseks.

Selgus mõjude juhtimise tasemest

Sinu ettevõttele kohandatud küsimustiku abil saate ülevaate väärtusahela osaliste ESG mõju juhtimise tasemest, st Sinu jaoks võimalike riskide maandamisest.

Tarnija kliimamõju arvutamine 
Sustinere poolt loodud digiplatvormil Greenspect saavad Sinu tarneahela ettevõtted mõõta mugavalt oma kliimamõju (mõjualas 1-2) 

Väärtusahela juhtimise nõustamine 
Meie kogenud ESG eksperdid aitavad Sul kujundada tegevuskava, kuidas saate parandada tarnijate ning seeläbi ka oma ettevõtte ESG-võimekust.

Millest teenus koosneb?
  • Loome Sinu ettevõtte vajadustest lähtuva küsimustiku sisu, ulatuse ja analüütika
  • Tarnijatele saad küsimustiku saata mugavalt Greenspecti digiplatvormi kaudu
  • Meie ESG eksperdid on Sulle toeks kõikides küsimustes, sh platvormi kasutamisega seoses  
  • Soovi korral toetame olulisemate tarnijate auditeerimist (intervjuu + audit)

Anna meile märku, kuidas saaksime Sinu ettevõttele abiks olla
Email again: