Usume, et kestliku äritegevuse aluseks on tuleviku vajadusi arvestav strateegia, toimiv ärimudel ning oma mõju teadlik juhtimine. Rahvusvahelises konkurentsis ja tarneahelates, suhtluses rahastajatega ning talentide tööle meelitamisel on teadlik jätkusuutlikkuse ja ESG strateegia olemasolu nii vajadus kui ka võimalus.  

Aitame Sul mõista uute Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse regulatsioonide nõudeid, mida peaksid oma ettevõtte ESG teemade juhtimisel silmas pidama. Aitame juurutada maailmas enim tunnustatud vabatahtlikke raamistikke, et räägiksid oma valdkonna liidrite ja koostööpartneritega sama keelt: ÜRO kestliku arengu eesmärgid (SDG, Sustainable Development Goals), OECD vastutustundliku äritegevuse suunised ja juhised hargmaistele ettevõtetele, ÜRO Global Compact, B-Corp, lisaks valdkonnapõhised standardid ja suunised.
 
Mida Sustinere teeb?

  • Analüüsime ESG (environmental-social-governance) mõjukohti, riske ja võimalusi, kaardistame hetkeseisu.
  • Viime läbi huvigruppide kaasamist jätkusuutlikkuse fookuste kujundamiseks (AA1000 Stakeholder Engagement Standard).
  • Aitame mõista ja luua süsteeme järgimaks Euroopa Liidu tänaseid ja tulevasi jätkusuutlikkuse regulatsioonide ja direktiivide nõudeid.
  • Aitame luua strateegilisi raamistikke - fookused, eesmärgid, mõõdikud, plaanid järgmisteks sammudeks.
  • Loome poliitikaid, käitumiskoodekseid töötajatele ja tarnijatele.
  • Toetame juhtimissüsteemide, sertifikaatide ja märgiste taotlemist ning rakendamist.
  • Aitame läbida rahvusvahelistel turgudel tunnustatud ESG hindamisi ja reitinguid (Ecovadis, S&P Global, Sustainalytics, CDP jt). 
  • Koolitame juhte ja töötajaid, modereerime arutelusid, koordineerime sisemiste töörühmade tööd plaanide juurutamisel ja muudatuste elluviimise
  • ...ning aitame muudes küsimustes kui tunneme, et tõesti oskame ja suudame väärtust luua.