Simone Sui 
Vides eksperte

Simone uzskata, ka ikvienam uzņēmumam, gan mazam, gan lielam, ir milzīgs potenciāls dot ieguldījumu nākotnes uzlabošanā. Ilgtspēja, caurskatāmība un atbildība noteikti ir svarīgi atslēgvārdi nākotnes konkurētspējīgiem uzņēmumiem.
Viņas uzdevums Sustinere ir palīdzēt uzņēmumiem sasniegt savus mērķus vides jomā.
Absolvējusi Tartu Universitāti  bioloģijā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, viņa turpināja mācības dažādās Eiropas universitātēs vides pārvaldībā un politikā. Ar savu zinātņu izglītību un pieredzi viņa ir ieguvusi zināšanas, kas vajadzīgas, lai palīdzētu uzņēmumiem precīzi novērtēt savu oglekļa pēdu un ietekmi uz vidi.