ESG ja jätkusuutlikkuse aruandlus pole enam üksikute eeskujude praktika. See on üha enam ELis reguleeritud nõue suurematele ettevõtetele, finantseerijate ja äripartnerite ootus koostööpartneritele.

Nõuded tegevusaruandesse lisamist vajavatele ESG teemadele muutuvad üha konkreetsemaks - kriteeriumite ja indikaatorite hea praktika on jõudsalt kujunemas.  Samas muudab üha kasvav infohulk sel teemal olulise ja usaldusväärse sisu eristamise aina tähtsamaks.

Kuidas Eesti ettevõtted enda huvigruppe ja laiemat avalikkust oma tegevuse, plaanide, arengute ja mõjuga ESG ja jätkusuutlikkuse teemadel kursis hoiavad?

Tahtsime teada, mis on Eesti tase:

Alates 2017. aastast analüüsime igal aastal, kui avatud on Eesti suurima mõjuga ettevõtted – kui põhjalikult nad aastaaruannetes oma tegevuse keskkonna- ja sotsiaalset mõju, juhtimispraktikat (environmental, social, governance - ESG), jätkusuutliku arengu aspekte ning laiemat ühiskondlikku rolli käsitlevad.


Viimati uurisime 100 suurima mõjuga ettevõtte 2020 aastaaruandeid. Hindasime, milliseid kvaliteedikriteeriume on raporteerimisel järgitud ning milliseid teemasid nad kajastavad.

2021. aasta uuringu tulemused:
Tulemusi ja ELi arenguid tutvustav webinar:
5. novembril kell 9.30-10.30 kutsume kõiki hoogsale 1-tunnisele idee-hommikule. Info ja registreerimine siin lehel


Lae põhjalikum uuringu tulemuste kokkuvõte siit alla:
Uuringu täisraporti saamiseks sisesta oma e-posti aadress ja vajuta nuppu. Nii saad ligipääsu PDF failile. Ära muretse, me ei hakka spämmi saatma ja hoiame andmed kaitstud.

Email again:

Raportist leiad lisaks koondtulemustele:
  • aastaaruannetes kõige põhjalikumate ja süsteemsemate aruannetega ettevõtete (nn TOP21) nimed;
  • tugevamad ja nõrgemad kvaliteedikriteeriumig ja alateemad ning iga kategooria detailsed tulemused;
  • eri tüüpi organisatsioonide võrdluse (börsi- ja riigifirmad; Eesti ja väliskapital);
  • tegevusvalkondade keskmised koondtulemused;
  • muutused võrreldes eelmise aastaga;
  • võrdluse Läti 100 suurima ettevõtte tasemega;
  • võrdlus ELi jätkusuutlikkuse regulatsiooni teadaolevate nõuetega;
  • olulisemad tähelepanekud ja järeldused.

Telli personaalne diagnostika ja tagasiside:
Kui tahad teada oma organisatsiooni detailseid tulemusi, võrdlust teistega ja soovitusi oma aruande arendamiseks, siis kliki siia. Pakume personaalset diagnostikat ka neile, kelle raporteid uuringu raames ei analüüsinud - hindame teie aastaaruannet eraldi.

* * * * *

Kontakt:

Markus Kivimägi, markus@sustinere.ee

Soovi korral kutsu meid uuringu tulemusi, järeldusi ja maailmatrende silmast-silma tutvustama.