Pane aastaaruanne tööandja maine heaks tööle

Blogi

Comment
Eelmisel nädalal andsime soovitusi, kuidas siduda kokku ettevõtte huvirühmade ootused, äristrateegia ja ühiskonna heaolusse panustamine. Strateegiline vaade avatud, kaasavale ja hoolivale käitumisele on saanud parima juhtimisega ettevõtetes tavapäraseks. Seekord räägime aruandlusest.
Sageli tõusevad n-ö pehmed väärtused strateegiasse huvirühmade ootuse ja nõudmise tõttu. Läbipaistva ärikultuuriga ettevõtetes on üha tavalisem ka see, et avalikes aastaaruannetes antakse huvitatud pooltele teada, mida on tehtud ja kuidas on läinud.

Kirjutatakse sellest, kuidas juhitakse peamisi sotsiaalseid, keskkonnaalaseid, töötajate ja eetilise turukäitumisega seotud asjaolusid, millised olid möödunud aasta kordaminekud ning väljakutsed, milline on tulevikuplaan. Täpne teemade ja tulemusnäitajate valik, mida raporteerida, tehaksegi enamasti selle alusel, mis huvirühmadele korda läheb.


Nii on selline aruanne ühelt poolt huvirühmade soovidele vastamine, teisalt aga ettevõtte võimalus näidata end heast küljest neil teemadel, mille alusel töötajad, kliendid, koostööpartnerid ja investorid valikuid teevad.

Miks ettevõtted seda teevad?
  1. Ligipääs infole on muutunud imelihtsaks. See seab avalikkuses kõrgemad ootused ka ettevõtete läbipaistvusele. Investorid, praegused ja tulevased töötajad, survegrupid ning tarbijad tahavad teada, kuidas ettevõttes asju aetakse .
  2. Saad seda, mida mõõdad – ärikriitiliste mittefinantsalaste asjaolude jälgimine annab kasulikku sisendit juhtimisotsustesse. Kui mõni „pehme teema” määrab oluliselt ettevõtte käekäiku, on mõistlik seada sellele kohased mõõdikud ning jälgida arengut.
  3. Aruanne on praktiline kommunikatsioonivahend. Naiivne on arvata, et raporti otsast lõpuni lugejaid on palju. Küll aga on see peamine allikas, kust kindla sihtrühma jaoks huvitavat infot juppidena sobivas kanalis levitada. Samuti võib aruanne olla kasulik vahend kriisikommunikatsioonis.
Miks me räägime seda personalijuhtidele? [toim: artikkel ilmus algselt Personali Praktiku ajakirjas] Mitmed hiljutised uuringud näitavad, et juhtimiskultuur, avatus, eetika ja firma laiem ühiskondlik roll lähevad töötajatele üha enam korda.

Hästi koostatud aruanne annab lihtsalt ja arusaadavalt praegustele töötajatele ülevaate, mida organisatsioon, kus nad iga päev oma tööd teevad, endast laiemalt üldse kujutab. Aruande sisekommunikatsioon tekitab parema arusaama suurest pildist, igaühe rollist ning teemadest, mis sageli töötaja jaoks tüütud või arusaamatud, ent millest tegelikult sõltub äri käekäik. Seega võib aruannet vaadata organisatsioonikultuuri tugevdamise võimalusena.


Uut tööandjat valivad talendid on üldiselt positiivselt üllatunud, kui leiavad ettevõtte tausta uurides infot nende teemade kohta aruandest, kodulehelt või sotsiaalmeediast. Noored hindavad pehmeid väärtusi. See võib olla kasulik lisafaktor otsustamisel, kui muud tingimused on sarnased.

Aastaaruanne ja selle sisu kasutamine mujal peakski rääkima ettevõtte lugu sellest, kuidas väärtust luuakse, kuidas koheldakse inimesi ning keskkonda, millised on kultuur, väärtused ja suurem missioon – see läheb inimestele korda. Sellistes organisatsioonides tahetakse töötada.

[artikli kirjutas Marko ja see ilmus algselt Personali Praktiku ajakirjas novembris 2017 - lae alla PDFina]  

Add a comment

Email again: