Esam veikuši analīzi par 300 (3x100) lielāko Latvijas, Igaunijas un Lietuvas uzņēmumu 2021. gada pārskatiem, un esam gatavi sniegt vērtējumu par Jūsu uzņēmuma ESG ziņošanas līmeni gan salīdzinājumā ar Eiropas Savienības Korporatīvās ilgtspējas ziņojumu sagatavošanas direktīvas (“CSRD”) prasībām, gan citu Baltijas valstu uzņēmumu sniegumu. Ticam, ka šis palīdzēs Jums gūt idejas gada pārskata pilnveidei.

Iespēja izvēlēties vienu no trīs individuālā novērtējuma versijām:

(arī tad, ja Jūsu uzņēmums nebija iekļauts pētījuma izlasē, veiksim individuālu Jūsu pēdējā gada pārskata analīzi un sniegsim tieši tādu pašu novērtējumu)

Izmantojot personīgo diagnostiku, Jūs varat (1) noskaidrot sava pārskata trūkumus un saņemt kontrolsarakstu ar aspektiem, kuri būtu jāietver ESG ziņojumā saskaņā ar ES direktīvu un labo praksi; (2) iegūt vadlīnijas un ieteikumus nākamā pārskata sagatavošanai; (3) ieraudzīt sava pārskata salīdzinājumu ar 300 lielākajiem uzņēmumiem Baltijā; un (4) vajadzības gadījumā saņemt mūsu ESG ziņošanas ekspertu atbalstu.

* CSRD = Korporatīvās ilgtspējas ziņojumu sniegšanas direktīva jeb ES ilgtspējas ziņošanas direktīva, kas no 2025. gada nosaka ESG ziņošanas prasības un precīzu standartu visiem lielajiem uzņēmumiem un biržas uzņēmumiem.


1. VARIANTS:
vispārēja CSRD* trūkumu analīze
2. VARIANTS:
vispārēja CSRD* trūkumu analīze + seminārs
3. VARIANTS:
visaptveroša CSRD* atbilstības analīze

"Vēlamies labāk sagatavoties ES regulējuma prasībām"
"Mēs vēlamies izveidot skaidru ESG ziņošanas plānu ar vadības iesaisti""Mums ir nepieciešama detalizēta analīze, lai pašreizējos pārskatus saskaņotu ar CSRD standartiem"
1. TRŪKUMU ANALĪZE UN KONTROLJAUTĀJUMU SARAKSTS     
1.1. Vispārīgs pārskats un novērtējums par to, kā CSRD prasībās ietvertās tēmas ir iekļautas 2021. gada pārskatā. Tēmu kontrolsaraksts.

1.2. Katra CSRD standarta prasību detalizēta analīze - trūkumu kartēšana un ieteikumi. Precīzu prasību kontrolsaraksts.

 2. IETEIKUMI      
2.1.Vispārīgi ieteikumi pārskata izstrādei.
2.2. Detalizēti ieteikumi pārskata izstrādei.     Jā
 3. REZULTĀTU SALĪDZINĀJUMS AR 300 LIELĀKAJIEM BALTIJAS UZŅĒMUMIEM      
 3. Pētījuma rezultātu salīdzinājums ar TOP100, pēc uzņēmējdarbības veida, darbības jomas, valsts (EE, LV, LT).   Jā   Jā
 4. SUSTINERE ATBALSTS TURPMĀKAJĀM AKTIVITĀTĒM      
4.1.Rezultātu, labās prakses piemēru un ieteikumu prezentācija - vadības diskusija/darbseminārs
4.2. Līdz 8 stundu konsultācijas pārskata izstrādei     Jā
IZMAKSAS1 440
EUR+km **
1 840
EUR+km **
no 3 800
EUR+km
** - Esošajiem Sustinere  klientiem tiek piemērota 30% atlaide

Lūdzu, norādiet, kurš no piedāvājumiem Jūs interesē:
Email again:
Kurš no piedāvājumiem Jūs interesē?