Aitame ettevõtetel ja ka avaliku sektori organisatsioonidel mõista ning saavutada oma jätkusuutlikkuse eesmärke ning seekaudu kujundada jätkusuutlikke ärimudeleid nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Piisavalt ambitsioonikalt, et sellel oleks mõju.

Oma töös oleme põhjalikud, tead(m)uspõhised ja veenvad, samas praktilised ja elulised. Ja alati lahedad, värsked ja väikese vimkaga. Otsime juurde nutikat, täpset ja usaldusväärset elluviijat. Tahame, et meie tiimis töötaksid vaid kõige paremad.


* * * * * *

Otsime Sustinere tiimi „jah, me suudame“ suhtumisega

keskkonnaeksperti,

kellel on kõrge motivatsoon keskkonnavaldkonnas töötada ning võimekus juhtida meie keskkonnavaldkonna kliendiprojekte (eelkõige kliimamõju teemadel). 

Keskkonnaeksperdi roll:

 • Viia läbi kliimamõjude hindamisi, -riskianalüüse ja -vähendamise strateegiaid erinevatele sektoritele, sh suurtele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning avalik-õiguslikele organisatsioonidele;
 • Töötada välja ja rakendada klientidele kliimariskide maandamise strateegiaid;
 • Pakkuda asjatundlikku nõu ka teistel keskkonnamõju ja jätkusuutlikkuse teemadel;
 • Töötada välja ja rakendada klientide jaoks jätkusuutlikkuse strateegiaid, tegevuskavasid ja poliitikaid;
 • Juhtida töötubasid ja avalikke esinemisi kliimamõjude ja jätkusuutlikkuse teemadel;
 • Olla kursis viimaste keskkonna- ja jätkusuutlikkuse arengutega Baltikumis ja kogu maailmas.

 

Sobival eksperdil on:

 • Vähemalt 3-aastane kogemus keskkonnamõjude, eelistatult kliimamõjude mõõtmisel või kliimariskide analüüsi- või maandamise valdkonnas;
 • Tugevad teadmised keskkonnajuhtimisest, globaalsetest raamistikest ja standarditest ning regulatsioonidest (nt CSRD, TCFD, IPCC, ISO 14001 jne);
 • Magistrikraad (vähemalt) vastavas valdkonnas (nt keskkonnajuhtimise, inseneriteadus või sellega seotud valdkonnas);
 • Kogemus (nõustamise v koostöökogemus) töötada koos ettevõtlussektori ja -juhtidega;
 • Valmisolek reisida Baltikumi piires.


Tunned ennast meie meeskonnas hästi, kui oled „jah, me suudame“ suhtumisega, pead oluliseks kõrget ja teadmistepõhist kvaliteeti oma töös ja naudid töötamist inimestega nii ettevõtetes kui ka avaliku sektori organisatsioonides. Oma töös vajad analüüsivõimekust, kriitilist mõtlemisvõimet ja oskust luua kokkuvõtteid moel, mis teistele on ka lihtne ja arusaadav.

Anna meile endast teada, kuna just praegu on aeg jõulisi muutusi ühiskonnas luua – seega, Sinu tööl on päris-väärtus. Jah, lisaks on veel ka väärt tasupakett, vaheldusrikkus, professionaalsed andmebaasid, dünaamiline ja toetav tiim, paindlik tööaeg ning võimalus töötada ja olla osaks Baltikumi-ülesest juhtivast juhtivast jätkusuutlikkuse agentuurist.

* * * * * *

Sa oled siin. Tundub, et meil on midagi ühist.

Ootame Sinu märguannet (CV v Linkedini viitega) ja lühikest põhjendust, kus avad oma mõtteid (motivatsiooni ja ootuste osas) hiljemalt 13.juuli õhtuks aadressile maris@sustinere.ee


Varsti näeme!