Case study: HKScani süsiniku jalajälg

Blogi

Comment
HKScani süsiniku jalajälje mõõtmine

HKScan on Soomes, Rootsis, Taanis ja Baltikumis tegutsev toidutootja, kes Eestis toodab ja turustab broilerit Talleggi kaubamärgi all. Aasta lõpu poole sai mõõdetud HKScan Eesti broilerikasvatuse 2021. aasta süsiniku jalajälg.
PROJEKTI EESMÄRK
HKScan Eesti soov oli kaardistada tegevuse valdkonnad, kus tekivad olulisimad kasvuhoonegaaside emissioonid broilerikasvatuses. Projekti eesmärgiks oli hinnata broilerikasvatuse süsiniku jalajälge hällist farmi väravani ehk fookuses oli ainult broileriliha tootmine ning mitte edasine töötlus, pakendamine või müümine. Eesmärk oli hetkeseis kaardistada ja selle tulemusena koostada tegevusplaan mõjude vähendamiseks.


TEGEVUSED
Hindasime süsiniku jalajälge nii farmide kui ka toote tasandil. Ettevõtte jalajälje hindamisel lähtusime Greenhouse Gas Protocoli standardi juhistest. Toote jalajälje hindamiseks viisime läbi elutsükli analüüsi (Life Cycle Analysis – LCA), lähtudes ÜRO Toidu- ja Põllumajandusameti linnulihakasvatuse kliimamõju hindamise juhistest.


OLULISUS
HKScan Eesti algtootmisdirektor Kaupo Ojavee toob välja, et nende jaoks on jalajälje arvutamine oluline lubaduse - CO2 neutraalsus - saavutamiseks ja hetkeseisu kaardistamiseks. See aitab luua konkreetse tegevusplaani ettevõtte mõju vähendamiseks.

Linnnulihakasvatuse jalajäljest moodustab kõige suurema osa enamasti sööda tootmine. Söödatootmise emissioonid tekivad peamiselt
väetiste tootmisel ja kasutusel, maakasutusest tingitud mõjudest, põllu harimisel ja viljakoristuse masintööde käigus, saagi kuivatamisel ja edasisel töötlemisel.


TULEMUS
HKScani 2021. süsiniku jalajälje väärtus.

"Hetkel on süsiniku jalajälje mõõtmine väga oluline info ettevõtte tulevikutegevuste planeerimiseks. Info olemasolu annab vajadusel võimaluse vastata tarbijate küsimustele ja ootustele." - Kaupo Ojavee, HKScan Eesti algtootmisdirektor


PROJEKTIJUHT JA TIIM: Susanna Vain (keskkonnaekspert)

Add a comment

Email again: