Case study:                                            Nordic Milki                        jätkusuutlikkuse strateegia

Blogi

Kommenteeri


Nordic Milki jätkusuutlikkuse strateegia 

  Nordic Milk on üks Eesti juhtivaid toidutööstusettevõtteid, kellele kuuluvad Farmi ja Tere piimatoodete ja Deary taimsete toodete brändid. Nordic Milk on Sustinerega varasemalt läbi viinud CO2 jalajälje hindamise ja jätkas nüüd koostööd tervikliku jätkusuutlikkuse strateegia koostamiseks. 

PROJEKTI EESMÄRK 
Projekti eesmärgiks oli luua Nordic Milkile jätkusuutlikkuse strateegia, mis kataks ära nii Nordic Milki tootmise kui ka toodetega seotud erinevad aspektid. Keskkonnamõjude kõrval keskenduti ka ühiskondlikesse ja juhtimisalastesse põhimõtetesse, seega eesmärk oli vaatluse alla võtta kogu ESG teemade ring. Arvestades, et suur osa Nordic Milki keskkonnamõjust tuleneb väärtusahelast (peamiselt piima tootmisest), sai lähenemine laiapõhjaline ning kaasav - nii ettevõtte sees kui ka huvirühmade vaates.


TEGEVUSED 
Projekti käigus pandi paika fookusteemad ning ambitsioonid, seati mõõdetavad eesmärgid ja vastavad mõõdikud ning määrati, millised saavad olema strateegilised tegevussuunad eesmärkide saavutamiseks ja ambitsioonide realiseerimiseks.

Protsess oli jaotatud erinevateks etappideks, et Nordic Milki juhtkond ja võtmeisikud oleksid hästi kaasatud ning saaksid võimalikult täpselt keskenduda just teemadele, mille puhul nende endi sisend oli kõige olulisem. Siin oli suur vastutus kliendil, millest sõltus järgnevate otsuste tegemine ja kliendipõhine strateegia loomine. Sustinere roll oli tagada, et strateegia lähtuks jätkusuutlikkuse ja keskkonnamõjude sektorite ülestest või toidutööstuse spetsiifilistest kokkulepetest ja raamistikest - nt ÜRO kestliku arengu eesmärkidest, GRI aruandluse raamistikust, SBTi põhimõtetest, aga ka nt Eesti Toiduainetööstuse Liidu kestliku tootmise eneseregulatsioonist.


PÕHISÕNUM 
Laiapõhjalise strateegia koostamisel on oluline osa valikutel ja otsustel, et paika panna mis on kõige prioriteetsemad suunad, kuhu esmajoones keskenduda ja suunduda - vastasel korral ei ole strateegia elluviimine võimalik. Iga teema vajab lisaks strateegiaprotsessile veel detailset tegevuskava ja sellest lähtuvaid konkreetseid tegevusi. Strateegia loomisel lähtudes põhimõttest, et "elevanti süüakse üks amps korraga", siis ei ole vaja mitte õhukest dokumenti vaid kindlameelsust valimaks välja väiksem kuid olulisem hulk tegevusi korraga. Strateegia võib ja peabki olema ambitsioonikas ning suuri ideid kokku koondama, luues silla oleviku ja tuleviku vahel.


TULEMUS
Nordic Milki lõplik jätkusuutlikkuse strateegia loomine sisaldas hetkeolukorra kaardistust, sidumist rahvusvaheliste eesmärkidega, mõjukohtade kaardistust ettevõtte enda ja huvirühmade vaates kui ka fookusteemade valikut kuni eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevussuundade loomiseni välja (detailseid tegevuskavasid ei koostatud). Strateegia on veel värske ja tulemusi näeme aja jooksul kuid juba strateegialoome käigus oli tunda, et suurt väärtust loodi ettevõtte võtmeisikute kaasamisega ja teemade kokku koondamisega.

Mõned aastad tagasi ei oleks ilmselt meie ettevõttes keegi osanud ette näha kui kiiresti ja kui oluliseks võib muutuda ettevõtte strateegias keskkonnatemaatika. Sel teekonnal on meid aidanud ääretult palju Sustinere, kes on olnud meie jaoks kätthoidva mentorina koguaeg olemas ja meie küsimustele alati vastused andnud. Keerulised teemad on lihtsasti lahti seletatud, õpetatud teooriat ning toodud inspiratsiooni praktiliste näidetega nii meie sektorist kui maailmast laiemalt. Tänu neile oleme tänaseks kaardistanud oma ettevõtte süsiniku jalajälje ning valminud on mahukas ja praktiline ESG-dokument, mis seob jätkusuutlikkuse teemad ühteks tervikuks ja annab juhised edasiseks tööks. Tänu Sustinere professionaalsele meeskonnale läbisime need protsessid kindlasti palju kiiremini ja valutumalt, kui üksi suutnud oleksime. Kindlasti soovitan!” - Katrin Tamm, Nordic Milki jätkusuutlikkuse juht


PROJEKTIJUHT JA TIIM
Marko Siller (Sustinere asutaja & partner)/Indrek Talpsep (ESG & muutuste juhtimise ekspert) Taavi Vaasma (keskkonnaekspert), Els Heile (ESG ja regulatsioonide ekspert), Simone Sui (keskkonnaspetsialist), Markus Kivimägi  (ESG ekspert)


Lisa kommentaar

Email again: