Filtreeri postitusi

Intervjuu AS Estiko-Plastari juhi  Meelis Jürgensiga: Estiko-Plastari sammud kliimamõju vähendamiseks

Sustinere aitas AS Estiko-Plastaril arvutada nende äritegevusega kaasneva kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste koguhulga ning tuvastada võimalused KHG heite vähendamiseks. Lisaks Estiko-Plastari kui organisatsiooni mõjude tuvastamisele töötas Sustinere Estiko-Plastarile välja toote jalajälje arvutamise mudeli, mis võimaldab Estiko-Plastaril arvutada süsiniku jalajälge kõikidele oma klientidele toodetavatele pakkematerjalidele ning selle raames pakkuda klientidele välja võimalusi, kuidas vastava materjali jalajälge oleks võimalik vähendada. Vastav mudel valideeriti täiendavalt Bureau Veritase poolt. 

Estiko-Plastar on juhtiv pakendilahenduste tootja Baltikumis ning nende huvi on järjepidevalt töötada välja jätkusuutlikke ja innovatiivseid lahendusi oma klientidele. Olemasoleva koostöö raames avanes Sustinerel hea võimalus rääkida Estiko-Plastari tegevustest ning plaanidest Estiko-Plastari juhataja Meelis Jürgensiga.


Elurikkus I: Kas elurikkuse mitmekesisus on majanduslikult ühiskonnale kasulik?

Üle 50% maailma SKP-st sõltub bioloogilisest mitmekesisusest ehk elurikkusest ja ökosüsteemidest. Samuti peituvad 1/3 kõige soodsamatest kliimamuutuste leevendamise lahendustest just ökosüsteemide hoidmises ja taastamises. Eesti ökosüsteem on väärt üle 750 miljoni euro ja globaalne kordades rohkem - kui väheneb elurikkus, väheneb ka ökosüsteemi väärtus, sh selle väärtuslikkus ühiskonnale ning ettevõtetele.

Case study: Nordeconi aastaaruanne ja ESG 

Ehituse peatvtuturu suurim tegija - Nordecon

Nordeconi aastaaruande ESG (environment-social-governance) osa koostamine ning arenduskohtade analüüs

Nordecon on Eesti üks suurimaid kodumaisel börsil noteeritud ehituskontserne, mis keskendub ehituse peatöövõtule ning projektijuhtimisele. Tegeletakse hoonete, teede, erinevate insenerlahenduste ja betoonkonstruktsioonide ehitusega, aga ka teehoolduse ning raske ehitustehnika rentimisega.
Nordeconi ning Sustinere koostöö algas 2016. aastal, kui üheskoos mõtestati lahti kontserni ühiskondliku vastutuse seisukohast olulised fookusteemad. Viimased viis aastat on Sustinere aidanud koostada läbipaistvaid majandusaasta aruandeid, mis järgivad rahvusvaheliselt tunnustatud GRI raporteerimise standardeid. Aastaaruannet aidati koostada ka sellel aastal.

Case study: Taksionoomia-alane aruandlus Harju Elektrile

Harju Elekter liitus Eesti Masinatstuse Liiduga  EML

Taksonoomia-alane aruandlus Harju Elektrile
Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine.

Suure börsiettevõttena on Harju Elekter alates 2022. aastast kohustatud oma aastaaruandes kajastama, milline osa kontserni tuludest, investeeringutest ja tegevuskuludest on keskkonnasäästlik Euroopa Liidu kestlike majandustegevuste klassifitseerimissüsteemi – taksonoomiamääruse – kohaselt. Sustinere toetas Harju Elekter kontserni esimest taksonoomia-alast aruandlusprotsessi kolme kuu vältel.


Arhiiv