Case study: Nordeconi aastaaruanne ja ESG 

Blogi

Comment
Ehituse peatvtuturu suurim tegija - Nordecon

Nordeconi aastaaruande ESG (environment-social-governance) osa koostamine ning arenduskohtade analüüs

Nordecon on Eesti üks suurimaid kodumaisel börsil noteeritud ehituskontserne, mis keskendub ehituse peatöövõtule ning projektijuhtimisele. Tegeletakse hoonete, teede, erinevate insenerlahenduste ja betoonkonstruktsioonide ehitusega, aga ka teehoolduse ning raske ehitustehnika rentimisega.
Nordeconi ning Sustinere koostöö algas 2016. aastal, kui üheskoos mõtestati lahti kontserni ühiskondliku vastutuse seisukohast olulised fookusteemad. Viimased viis aastat on Sustinere aidanud koostada läbipaistvaid majandusaasta aruandeid, mis järgivad rahvusvaheliselt tunnustatud GRI raporteerimise standardeid. Aastaaruannet aidati koostada ka sellel aastal.

PROJEKTI EESMÄRK
Projekti eesmärk oli koguda infot kontserni ettevõtete tegevuse kohta ja panna selle pinnalt kokku ühiskondliku vastutuse teemasid puudutav osa kontserni aastaaruandes. 
ESG teemade raporteerimisega seonduvalt oli 2021. aastal palju arenguid. Täpsemalt toimus GRI standardite uuenemine ning eesootavate Euroopa Liidu regulatsioonide täpsustumine. Seetõttu oli projekti teine eesmärk ära kaardistada Nordeconi raporteerimise arenguvajadused, et olla valmis järgmisel aastal kohalduvateks uuteks GRI nõueteks ning ühtlasi valmistuda kestlikkusaruandluse direktiivist (CSRD) tulenevateks nõueteks.

TEGEVUSED
Projekt toimus viies etapis:
1. Intervjuud kontserni võtmetöötajatega, et koondada aasta jooksul toimunud sisulised arengud, näited ja lood. Kokku tehti 11 intervjuud emaettevõtte erivaldkondade ning tütarettevõtete (NOBE, Tariston, Embach) juhtidega.
2. Sisu täiendav kogumine avalikest allikatest ning kontsernis kogutud ESG arvandmete ühtlustamine.
3. Aastaaruande ning veebipõhise aastaraamatu ühiskondliku vastutusega seonduvate kokkuvõtete loomine.
4. Koostatud aastaaruande GRI gap-analüüsi teostamine, võttes arvesse 2023. aastal jõustuvaid uusi nõudeid.
5. Arenguvajaduste tutvustamine ning arutelu Nordeconis otseselt raporteerimisega seotud juhtidega. Sealhulgas kõige värskemalt teadaolevate kestlikkusaruandluse direktiivist tulenevate nõuete ja raporteerimise standardite (mustandite) tutvustamine.

PÕHISÕNUM
ESG aruanne on kokkuvõttev dokument või osa aastaaruandest, mis räägib organisatsiooni jätkusuutlikkuse teekonnast ning aasta jooksul tehtud tegevustest ja tulemustest selles vallas. Kvaliteetse ESG aruande koostamine eeldab, et teemaga tegeletakse organisatsioonis sisuliselt ning süsteemselt. Vastasel korral on raske leida kvaliteetset sisu, mida raporteerida.
ESG aruande koostamise eeltegevustega tuleks alustada varakult. Kui aasta alguses on pilt ees, mida raporteerida, siis on võimalik tegevusi planeerida nii, et vajaliku informatsiooni olemasoluni ka õigeaegselt jõutakse. Eriti oluline on see ettevõtte esimese ESG aruande koostamisel, aga kuna jätkusuutlikkuse teemad ning raporteerimise tava on pidevas kiires arengus, siis on aja varumine soovitatav kõigile.
 

TULEMUS

Tulemuseks oli GRI standardite kohaselt koostatud läbipaistev ning põhjalik aastaaruanne, mis käsitleb kontserniüleselt Nordeconi ühiskondliku vastutuse teemasid. Lisaks sai Nordecon ülevaate arendamist vajavatest kohtadest, et ESG-alase informatsiooni raporteerimine oleks veelgi parem ning kooskõlas uute praktikatega (GRI standardid ning EL regulatsioonid). Ootus on, et jätkusuutlikkuse teemad, mida raporteeritakse, oleks üha rohkem ka strateegilisel tasandil seotud organisatsiooni tegevustega. Seetõttu andis analüüs ülevaate ka sisulistest muutuste vajadusest organisatsioonis. 

Nordeconi 2021. aasta aruannet saad näha 
siit ning kokkuvõtvat veebiversiooni siit.


’’Ehitussektor on oma arengus punktis, kus suuremate muutuste algatamiseks on vaja tahet kõikide osapoolte poolt alates tellijast kuni kõigi objektiga seotud ehitusettevõteteni. Nii mõnigi tulevikule mõtlev eratellija näitab siin head eeskuju, loodetavasti jõuame ka riigihangetes eeloleva 5-10 aasta jooksul punkti, kus otsuseid ei tehta enam ainult odavaima hinna, vaid parima ja kõige jätkusuutlikuma sisu alusel. Sustinerega kestnud pikaajaline koostöö on aidanud meil sügavamalt mõtestada ettevõtte jätkusuutlikkusega haakuvaid eesmärke ja tegevusi. See partnerlus aitab meil hoida end kursis globaalsete arengutega ning otsida ühekoos nende parimaid realiseerimisvõimalusi Eesti ehitussektoris.’’Mirjam Mikkin, Nordecon kommunikatsioonijuht

PROJEKTIJUHT JA TIIM:
Markus Kivimägi (projektijuht ja ESG aruandluse ekspert), Marko Siller (asutaja ja partner),  Marianne Liiv (loovkirjutaja)

Add a comment

Email again: