Case study: Taksionoomia-alane aruandlus Harju Elektrile

Blogi

Kommenteeri

Harju Elekter liitus Eesti Masinatstuse Liiduga  EML

Taksonoomia-alane aruandlus Harju Elektrile
Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine.

Suure börsiettevõttena on Harju Elekter alates 2022. aastast kohustatud oma aastaaruandes kajastama, milline osa kontserni tuludest, investeeringutest ja tegevuskuludest on keskkonnasäästlik Euroopa Liidu kestlike majandustegevuste klassifitseerimissüsteemi – taksonoomiamääruse – kohaselt. Sustinere toetas Harju Elekter kontserni esimest taksonoomia-alast aruandlusprotsessi kolme kuu vältel.


PROJEKTI EESMÄRK

2021. a aruandes tuli taksonoomiamääruse kohuslastel raporteerida oma tegevuste ning kulude taksonoomiamäärusega käsitletuse (eligibility) määra. Seega oli Harju Elektri 2021.a taksonoomia-alase aruande eesmärgiks kaardistada, millised nende tegevused liigituvad majandustegevuste hulka, millel on panus kliimamuutuste leevendamisse või kliimamuutustega kohanemisse.


TEGEVUSED

Projekti alguses viisime läbi ESG aruandluse ning taksonoomiamääruse teemalise seminari Harju Elekter kontserni võtmeisikutele. Lihtsustamaks Harju Elektri taksonoomia-alaste tegevuste kaardistamist - täiendasime  ja kohandasime tööriista ”Taksonoomia kompass”, et see vastaks 2021. a aruande nõuetele ning oleks informatiivseks ja toetavaks juhendiks Harju Elektri tiimile. Olime terve protsessi vältel jooksvalt toeks taksonoomiamääruse tingimuste tõlgendamisel ning võrdlusel Harju Elektri tegevustega.  

Projekti lõpufaasis aitasime selgitada taksonoomia-alaseid kvantitatiivseid näitajaid lisainformatsiooni kaudu ning paigutada Harju Elektri tegevused laiemasse kestlike majandustegevuste konteksti.


PÕHISÕNUM

Taksonoomiamäärus paneb proovile ettevõtte eelnevad andmekogumise metoodikad ning ka Harju Elektri aruandluse projekt kinnitas, et ettevõtetel tekib vajadus oma tegevusi uue pilguga vaadata. Näiteks ei pruugi ühe EMTAK/NACE koodi alla minevad tootmistegevused liigituda taksonoomia järgi samasse kategooriasse, vaid võivad sõltuda konkreetse toodangu sihtotstarbest. Taksonoomiamääruse tingimuste ning sõelumiskriteeriumite komplekssus tõi kindlasti välja ka vajaduse varuda protsessiks aega ning kaasata nii ettevõtte finantseksperte kui ka tehnilisi eksperte.

Projekti jooksul süvenes Harju Elektri tiim põhjalikult taksonoomiamääruse tingimuste ning klassifikatsioonide lahtimõtestamisse, et võimalikult täpselt oma tegevustest ülevaade saada. Selle aasta põhjalik töö annab Harju Elektrile tugeva stardipositsiooni järgmiseks aastaks, mil suurtel börsiettevõtetel tuleb hinnata oma tegevuste kooskõla (alignment) taksonoomiamääruse tehniliste sõelumiskriteeriumitega.


TULEMUS

Harju Elektri 2021. a aruandega saab tutvuda siin.

Harju Elekter suurimaks väljakutseks oli taksonoomia klassifitseerimissüsteemi järgi äritegevuste kaardistamine ning omakorda tuvastamine, milline osa neist kuulub keskkonnasäästlike majandustegevuste hulka. Kogu protsessi käigus oli Sustinere tiim ettevõttele oluliseks abiks taksonoomiamääruse tõlgendamisel, tegevuste kaardistamisel ning avalikustamise nõuete järgmisel.- Merili Pärnpuu, Harju Elektri finantsaruandluse juht


PROJEKTIJUHT JA TIIM: Els Heile (ESG & regulatsioonide ekspert)

Lisa kommentaar

Email again: